Annons:
Ny studie: 99% anser sig veta när de ska behandla sitt barns feber och värk

Ny studie: 99% anser sig veta när de ska behandla sitt barns feber och värk

I en ny studie som Novus gjort på uppdrag av IPREN® har småbarnsföräldrar i Sverige fått svara på frågor om sina upplevelser kring barns sjukdomar, med fokus på feber och värk. Här är en del av resultatet. 
 
Många föräldrar kan tycka att det är jobbigt att se sina barn vara sjuka och må dåligt. Därför kan det vara skönt som förälder att veta hur man ska agera, samt hur och när sjukdomen ska behandlas då ens barn blir sjukt. I en ny studie som Novus gjort på uppdrag av IPREN® har föräldrar med barn under 12 år fått frågor om hur säkra de känner sig i att behandla barns feber och värk. Där resultatet visar att de svarande känner sig säkra på hur, och när, de ska behandla sina barn.
 
Om studien
Undersökningarna genomfördes av Novus på uppdrag av IPREN® under 4 juni till 11 juni 2015 och 27 april till 2 maj 2017. Drygt 1000 webbintervjuer genomfördes per undersökning, där Novus slumpmässigt rekryterade en Sverigepanel bland ett riksrepresentativt urval av personer i åldern 18-79 år. Resultatet presenterades i rapporten "Novus - om värk" från 2017-05-08.  All statistik i denna artikel är hämtad från rapporten. 
 

99% anser sig veta när de ska behandla febern och värken

På frågan om föräldrarna vet när de ska behandla ett barn vid feber och värk anser hela 99 procent att de vet när de ska behandla barnet. Av dessa utgår 16 procent från barnets temperatur, och 83 procent utgår från barnets allmäntillstånd som energinivån, humöret, trötthet eller matlust.
 

97% anger att de vet hur de ska behandla

Undersökningen visar att så många som 97 procent av svenska småbarnsföräldrar upplever att de vet hur de ska behandla sina barn vid värk och feber (s.12 "Novus - om värk"). När det kommer till att behandla barnets feber och värk med receptfria värktabletter, som IPREN®, svarade 46 procent att de inte oroade sig över att behandla barnet med receptfria värktabletter. Undersökningen visar att 15 procent oroade sig över att barnet ska få biverkningar om de behandlas med receptfria läkemedel och 10 procent oroade sig över att ge fel dos (s.14 "Novus - om värk")
 
Förkylningar orsakas nästan alltid av virus, och influensa orsakas enbart av virus. Gemensamt för båda är att det är svårt att värja sig mot dem och att de sprids störande lätt via droppsmitta genom luften och via kontaktsmitta. De kommer oväntat, kilar sig in i vårt immunsystem och gör oss trötta och utslagna.
 
 
 
I samarbete med IPREN®
Ipren (ibuprofen) oral suspension, suppositorier, tablett 200 mg. Läkemedel vid tillfällig värk och feber. Oral suspension och suppositorier från 6 månader (7 kg), tablett 200 mg från 6 år (20 kg). Max 3 dagars behandling. Läs alltid bipacksedeln, särskilt vid överkänslighet eller annan sjukdom.

© McNeil Sweden AB, Box 4007, 169 04 Solna, 2017,SE/IP/17-1761.
 
Annons:
Annons