Annons:
Ny studie: Så kan vinterkräksjukan spridas

Ny studie: Så kan vinterkräksjukan spridas

Varje år kommer den ovälkommet till oss eller till någon i vår närhet. Vi pratar naturligtvis om vinterkräksjukan. Och nu visar ny forskning att viruset även kan transporteras i små vattendroppar, och inte bara i stora. 

Viruset som ligger bakom vinterkräksjukan är otroligt smittsamt, dels för att det kan överlänge länge i miljön och dels för att viruspartiklarna saknar ett hölje vilket gör dem svåra att döda. Tidigare har viruset bara sagts smitta genom direkt beröring eller via stora vattendroppar som hamnar på marken eller andra ytor, och sedan inte sprids i luften. Men i och med den nya forskningen som visar att viruset även smittas via små, små vattendroppar räknas det därmed som att det även smittar via luften. Därför kan man behöva komplettera de metoder som idag finns för att begränsa smittspridningen.

Forskningen kommer från Lunds tekniska högskola och drivs av Jakob Löndahl som är docent i aerosolteknologi, vilket kort beskrivet handlar om vilken effekt luftburna partiklar har på vår hälsa och miljö. Men studien är inte färdig ännu, utan beräknas publiceras först 2021, och då hoppas forskarna kunna ge en mer komplett bild av vinterkräksjukan. Något forskarna även undersöker är huruvida virusdetektorer skulle kunna hjälpa till att upptäcka viruset i ett tidigt skede.


Så undviker du vinterkräksjukan

Oavsett exakt hur viruset sprider sig finns det en del saker du och familjen kan göra för att unvikda att smittas av vinterkräksjukan. Här är några:
- Tvätta händerna noga innan ni äter och efter toalettbesök
- Andvänd flytande tvål och torka händerna med pappershanddukar om ni vistas på offentliga platser. Byt handdukar ofta hemma.
- Undvik buffér i tider när vinterkräksjukan går
- Håll dörrar stängda till rum där smittan finns om möjligt och fäll ner toalettlocket innan ni spolar på toaletten.
- Undvik att träffa sjuka personer om möjligt.

 

Källa: Forskning.se 

Annons