Annons:
Nytt förslag ska ändra fader- och föräldraskapsutredningar

Nytt förslag ska ändra fader- och föräldraskapsutredningar

Ett nytt lagförslag ska ändra förutsättningarna vid fader- och/eller föräldraskapsutredning. Anledningen är att utredningarna ska bli mer jämlika.

Biträdande justitieminister Heléne Fritzon har tagit emot betänkandet Nya regler om faderskap och föräldraskap. Utredningen föreslår ändringar som syftar till en mer ändamålsenlig, jämlik och modern föräldraskapsrättslig reglering.

– Regeringen bedriver ett aktivt arbete för att modernisera familjerätten. Jag tar därför emot utredningens förslag med stort intresse. Betänkandet ska nu skickas på remiss, säger biträdande justitieminister Heléne Fritzon.

Dessa tre saker är några av de punkter som föreslår i den nya utredningen:  

1. Det ska införas en föräldraskapspresumtion som motsvarar den faderskapspresumtion som finns i dag. Det innebär att om modern vid ett barns födelse är gift med en kvinna eller registrerad partner, ska denna person automatiskt anses som barnets förälder.

2. Man ska elektroniskt kunna bekräfta ett faderskap eller föräldraskap inom 14 dagar från det att barnet föds. Det är Skatteverket som ska utveckla och administrera systemet för elektronisk bekräftelse.

3. Det ska införas en ny lag om rättsgenetisk undersökning som gäller för utredning av faderskap vid domstol och hos socialnämnd. Lagen ska ersätta den nuvarande blodundersökningslagen. Rättsmedicinalverket är de som ska utföra undersökningarna som genomförs med stöd av den nya lagen.


Kortfattat ska alltså den partner som mamman har registrerad vid barnets födsel automatiskt anses som den andra föräldern. Den 1 januari 2021 har man föreslagit att de nya reglerna ska börja gälla.

 

Annons