Så slipper du bli sjuk av badvattnet

Så slipper du bli sjuk av badvattnet

Det är ofarligt att bada i de flesta sjöar och kuster i Sverige. Men när det är varmt vatten kan du råka ut för badsårsfeber eller algblomningen. Lär dig tyda varningssignalerna. 
 
Det kan vara svårt att själv avgöra om det är olämpligt eller inte att bada i till exempel en sjö eftersom skadliga bakterier varken smakar, luktar eller syns. 
– Vissa allmänna saker kan man ju tänka på, säger Anneli Carlander vid Smittskyddsinstitutet. Till exempel att om det regnat kraftigt den senaste tiden kan marken ha överspolats och många ämnen följt med ut i vattnet. Särskilt om det finns mycket gäss eller andra fåglar längs stränderna, strandbeten eller nygödslad åkermark kan det tillfälligt bli förhöjda halter av tarmbakterier efter ett regn. 
 
Hur många badare som egentligen blir sjuka av badvattnet är svårt att säga. Dels saknas tillförlitlig statistik, dels är det inte lätt att härleda varför man fick ont i magen på kvällen efter badet. 
– Det behöver inte vara badvattnet, säger Anneli Carlander. Man kan ha ätit matsäck som legat i värmen halva dagen, eller smittats av någon badgranne på stranden. 
 
Badsårsfeber 
Förra året larmade medierna om fall av badsårsfeber, något man kan drabbas av om man badar med öppna sår på huden. 
– Badsårsfeber orsakas av en slags bakterier, vibriobakterier, som förekommer naturligt i framför allt bräckt vatten, men även i sött vatten, säger Anneli Carlander. 
 
De gynnas av bland annat hög vattentemperatur. Så har man alltså öppna sår på kroppen ska man vara försiktig med att bada om vattentemperaturen varit över 20 grader den senaste veckan. Badsårsfeber visar sig efter ett till tre dygn. Symptomen kan variera, allt från infektion i hörselgången till livsfarlig blodförgiftning via det öppna såret. Däremellan finns olika grader av sårinfektioner och rosfeberliknande tillstånd. Misstänker man en sårinfektion efter bad bör man uppsöka läkare. 
 
Algblomning 
Algblomning är en av de få skadliga föroreningar som kan upptäckas med blotta ögat. Ohälsosamma algblomningar kan förekomma längs kusterna när det är varmt i vattnet, och kan komma snabbt. Algerna växer till ute till havs och kommer drivande in som bälten av blågröna eller gulaktiga klumpar eller trådar.
 
Att bada i vatten med giftig algblomning kan ge irriterad hud, besvär i ögon, öron, näsa och hals eller huvudvärk, feber, illamående och kräkningar. Algerna producerar och utsöndrar olika former av gifter. För vuxna människor är risken ganska liten att drabbas av allvarliga åkommor. Barn som lätt får kallsupar och husdjur som dricker av vattnet löper större risk att drabbas, i värsta fall med dödlig utgång. Gifterna i algblommande vatten kan inte kokas bort och man bör alltså inte under några omständigheter dricka vattnet, inte heller dagarna eller veckorna efter en algblomning, beroende på hur stor vattenomsättningen är. 
 
Utsläpp
Det som i första hand gör ett badvatten olämpligt är om det kommit ut bakterier från näraliggande kommunala avloppsreningsverk eller från enskilda avlopp. 
– Ofta kontrollerar man om det kan finnas misstankar eller möjligheter att badvattnet kan påverkas av olika utsläpp, säger Anneli Carlander. Men i de flesta fall är det alltså helt ofarligt att bada i svenska naturvatten. 
 
Text: Skyddsnätet.se