Sambo eller gift när familjen växer

Sambo eller gift när familjen växer

De flesta sambopar har säkert någon gång undrat över varför man ”bör” gifta sig.  Är det bra att göra det innan man skaffar barn och vad gör det för skillnad för barnet om föräldrarna är gifta med varandra? Juridiskt innebär det en del viktiga skillnader.
 
Lever man i en familj där det finns barn från tidigare förhållande kan det vara extra värdefullt att se över sin situation.
 
Carola Erixon, jur kand hos Familjens jurist, guidar genom de viktigaste skillnaderna mellan samboskap och äktenskap för föräldrar.
 
– Första skillnaden märks direkt när barnets föds. De nyblivna samboföräldrarna måste gå till kommunen där fadern erkänner faderskapet, medan en gift man antas vara far till barnet.
 
En ogift pappa som inte erkänner faderskapet blir inte vårdnadshavare. Om barnet lever endast med sin mamma måste mamman hjälpa till med att fastställa faderskapet för att barnet ska kunna få underhållsstöd från Försäkringskassan, och pappan bli underhållsskyldig mot barnet.
 
Arvsrätt – våra barn och mina barn
Den största juridiska skillnaden mellan att vara gift och sambo är att sambos inte har arvsrätt efter varandra. Makar har förutom bodelningsrätt vid dödsfall, även möjlighet att med så kallad fri förfoganderätt ärva de gemensamma barnens del. Det innebär att den efterlevande föräldern kan använda hela arvet under sin livstid, men kan inte testamentera bort det.
 
– Om man är gift och har barn utanför äktenskapet, så kallade särkullbarn, har de barnen rätt att omedelbart få ut sitt arv efter den avlidne föräldern. Genom testamente kan särkullbarnens omedelbara arv minskas till hälften, den så kallade laglotten och resten av arvet tillfaller dem först när den andra maken avlider, säger Carola Erixon.
 
Om relationen spricker
Om man bestämmer sig för att gå skilda vägar är det återigen stor skillnad på att vara gifta och sambos. Är man gifta omfattar en bodelning allt giftorättsgods, och inte har någon direkt preskriptionstid.
 
Är man däremot sambos måste bodelningen åberopas inom ett år. Den är inte heller lika omfattande utan omfattar bara det som kallas för samboegendom, det vill säga bostad och bohag som man skaffat tillsammans för gemensamt användande.
 
– Lek med tanken att du har en bostadsrätt och din partner flyttar in till dig. Om relationen tar slut har sambon ingen rätt att kräva bostadens värde i bodelning. Om ni gifter er och senare ska skiljas har maken rätt till bodelning. Då kan din partner få hälften av bostadens värde vid skilsmässan. För att undvika det kan du göra egendom enskild genom äktenskapsförord. Det ska registreras vid tingsrätten, säger Carola Erixon.
 
För sambor finns möjlighet att skriva ett samboavtal där man överenskommer om att sambolagens regler om bodelning inte ska användas. Man avtalar då vad som ska gälla istället, exempelvis att man får tillbaka motsvarande vad man satsat, exempelvis 60% respektive 40% av bostadens värde. Däremot kan man inte i ett samboavtal skriva att samma regler ska gälla som om man vore gifta.
 
Samboavtalet kan man upprätta själva, men det är klokt att konsultera en sakkunnig person så att avtalet skrivs så att det får de konsekvenser man önskar.
 
Alltid ansvar för barnen
Barnens vårdnad, boende och underhåll påverkas inte om föräldrarna är gifta eller sambo. Det blir inte heller någon direkt juridisk skillnad när gifta föräldrar eller sammanboende separerar. Man är alltid underhållsskyldig mot sina barn.
 
Bor man inte tillsammans med dem ska man betala ett så kallat underhållsbidrag till den förälder som bor med barnet. Storleken på underhållet är beror på barnets behov och båda föräldrarnas ekonomiska förutsättningar och kostnader.
– Många tror att 1273 kronor /månad är ett maxbelopp, men så är det alltså inte, säger Carola Erixon.
 
Testamente – ett måste för sambos
Som sambo måste man skriva testamente för att överhuvudtaget ärva varandra. Det gör ingen skillnad om man har gemensamma barn – utan testamente är det barnen som ärver. Ett gemensamt barn som är över 18 år kan godkänna ett testamente där barnet inte får något arv förrän den andre föräldern avlider. Men barn under 18 år kan inte själva godkänna ett testamente där samboföräldrarna fullt ut ärver varandra.
 
– För minderåriga barn ska en god man utses, och kräva att barnets laglott ska utgå i ett arvskifte. Som sambo kan man alltså inte uppnå samma skydd för varandra som gifta, säger Carola Erixon.
 
När man är gifta har den efterlevande maken rätt att behålla sitt giftorättsgods istället för att göra en vanlig bodelning där all makarnas egendom läggs samman och delas på hälften. Det används oftast om en av makarna från början ägde mer än den avlidne maken. Att utnyttja den möjligheten kan vara en fördel om ens partner har barn sedan tidigare, och man själv är den make som äger mer.
  • För sambos gäller sambolagen.
  • För gifta gäller äktenskapsbalkens regler.
  • Sambos har vid separation och dödsfall rätt till bodelning av samboegendom.
  • Gifta har vid äktenskapsskillnad och dödsfall rätt till bodelning av allt som är giftorättsgods.
  • Sambos ärver inte varandra.
  • Gifta ärver varandra före gemensamma barn men inte före sk särkullbarn.
  • Sambos kan skriva samboavtal som avtalar bort sambolagens regler.
  • Gifta kan skriva äktenskapsförord som reglerar att egendom skall vara enskild istället för giftorättsgods.
 
Text: Malin Juell
 

latest Running | nike jordan limited edition 2017 black shoes price Panda White Black DC0774-100 Release Date Info , Gov