6 tips på hur ni undviker separation under småbarnsåren

6 tips på hur ni undviker separation under småbarnsåren

Småbarnsåren kan vara tuffa, ansträngande och många väljer att gå skilda vägar. År 2018 splittrades cirka 64 000 familjer och de barn som drabbades mest, var i tre till femårsåldern. Här har vi listat tips på hur ni ska tänka! 
 
Att få ett barn är en fantastisk upplevelse men det kan också förändra mycket i ett förhållande. Missförstånd och konflikter tenderar att leda till att många familjer separerar då det kan vara tufft att vara småbarnsförälder. 
 
Statistiska Centralbyråns sammanställning över separationer i familjer år 2018 visar att många småbarnsfamiljer separerar när barnen är små. Störst andel barn vars familj går igenom en separation är de som är i åldern tre till fem år. 
 
 
Sex tips på hur ni undviker en separation
 
Könsroller
Könsroller är ett otyg som man är tvungen att förhålla sig till (på vilket sätt man gör det är en smaksak). Var uppmärksam på dem så att du inte hamnar i föräldrars eller förfäders upptrampade fotspår av annat än fri vilja.
 
Respekt
Några nätters babyvaka kan tära på en både mentalt och fysiskt. Då är det extra viktigt att respekten för den andre finns och speciellt under småbarnsåren när tålamodet inte är det bästa. 
 
Uppskattning
Det fina med att bli förälder är att nu kan du visa uppskattning för skönhet, omtanke, yrkesskicklighet och intelligens. Dessutom kan du strö komplimanger över din partners kvaliteter som förälder. Var uppmärksam på vilka behov din partner har. Men glöm inte heller dina egna.
 
Kommunikation
Ju rörigare vardagen blir, desto viktigare är det att ta sig tid att prata med varandra. Strunt samma vad det gäller, så länge ni inte slutar att snacka. 
 
Barnvakter
En barnvakt kan betyda mer tid och energi för varandra. Och livsnödvändigt andrum. Så våga ta in en barnvakt då och då!
 
Sex
Sex kan bli svårt efter en förlossning. Somliga hittar tillbaka till sina gamla sexrutiner efter ett par månader, men för många tar det mer än ett år. Ta god tid på er så slipper ni hamna vilse för gott men låt det inte gå för lång tid!
 
Foto: Nd3000/Shutterstock
Källa: SCB