Annons:
Små barns utveckling: Vara ifrån varandra

Små barns utveckling: Vara ifrån varandra

När man reser bort finns det saker som man kan göra för att underlätta för sitt barn.

Nedanstående punkter gäller framförallt barn i åldern 6 - 24 månader.

 • Låt barnet vara kvar i sin egen hemmiljö. Låt helst den som skall vara med barnet flytta till barnet istället för tvärtom.

 • Om det inte går att arrangera så ha kvar så många av barnets rutiner som möjligt. Exempelvis mat och sömn vid samma tider som hemma. Rutiner är viktiga för små barn.

 • Låt barnet får ha med sig föremål från det egna hemmet. T ex leksaker, kramdjur och favoritsagorna. Det kan tyckas vara bagateller men välkända föremål är mycket betydelsefulla för barnet.

• Om barnet har något övergångsobjekt, t ex en ”snuttefilt” kan det bidra till att skapa trygghet och ge tröst när mammaeller pappa inte finns till hands.

• Låt barnet få med sig ett fotografi av mamma, pappa och eventuella syskon.

Smit aldrig ifrån jobbiga avsked
Ingen förälder vill orsaka att barnet blir ledset, gråter och mår dåligt när man skiljs från det. Ibland kan man möta föräldrar som ”smiter iväg” från barnet utan att ta avsked på ett riktigt sätt för att slippa se sitt barn ledset. Föräldern gör så av omtanke om barnet men att uppleva att en förälder bara kan försvinna utan att man märker det får allvarliga konsekvenser. Barnet förlorar tilliten till den som gör så. Ett barns trygghet är i hög grad beroende av att veta att föräldrarna inte bara helt plötsligt kan försvinna. Om barnet förlorar den vetskapen blir det otryggt.

När man kommer hem efter en lite längre separation
Vi tänker oss följande situation. Ni har varit bortresta från ert barn i några dagar och ni längtar obeskrivligt mycket efter att träffas. Lille Calle har varit hos mormor som han känner väl. Ni har ringt hem flera gånger per dag och allt har bara gått bra. Nu skall ni äntligen träffas. I stället för att komma rusande till er så kryper Calle upp i mormors famn och vägrar att hälsa på er. Han vägrar t o m att titta på er. Det som händer är att Calle visar att han inte tyckte om separationen.

När man varit ifrån varandra ett tag och ses igen reagerar många barn på ett sätt som man inte spontant väntar sig. Vissa barn reagerar ibland med passivitet och visar ingen glädje alls över återseendet. En del barn tittar förbi föräldrarna eller vänder bort blicken, som om de inte kände dem eller som om de var så besvikna att de vill göra en markering att ”det där tyckte jag inte om”. Andra är arga och kan slåss. När man som förälder möts av denna reaktion är den ofta svår att uthärda. När den första reaktionen är över brukar den avlösas av en blandning av ilska och klängighet. Barnet behöver ofta många pussar, kramar och extra uppmärksamhet innan det känner sig tryggt och harmoniskt igen.

Tre separationsfaser
Man brukar dela in barnets separationsreaktioner i tre faser - protest, förtvivlan och förnekande.:

1. Protest.
Barnet visar sin ovilja och rädsla mot att vara ifrån t ex sin mamma genom att protestera mot att bli lämnat och mot att någon annan än föräldrarna t ex lägger barnet på kvällen. Små barn är beroende av trygghet och kontinuitet och när rutinerna ändras protesterar barnet.

2. Hopp och förtvivlan.
Varje gång barnet hör stegen av den som istället för föräldrarna sköter om barnet hoppas barnet att det är mamma eller pappa som kommer. Besvikelsen är stor varje gång hoppet inte går i uppfyllelse. Barnet vågar inte hoppas längre och blir förtvivlat.

3. Förnekande.
Att sluta hoppas innebär att man garderar sig mot att bli ledsen och besviken. Barnet förnekar nu sina föräldrar. För barnet är det ett sätt att klara av sorgen över föräldrarna som antas vara förlorade. Det är barnets försvar som träder in för att skydda det från den smärtsamma vetskapen om att mamma och pappa inte längre finns. Detta sker bara vid mycket långa separationer och innebär att barnet ”skär av” en del av sitt känsloliv, något som kan få allvarliga konsekvenser.

Tips!
Så kallade mikroseparationer under det första året ger barnet lite separationsträning och vana. Lämna barnet ibland i en främmande miljö en liten stund t ex när du är borta på besök hos någon och behöver gå på toaletten. När du är och handlar kan du försvinna bakom en hylla en kort stund o s v.

Annons