Stress i vardagen

Stress i vardagen

DEL 2. Att bli accepterad bland kamrater, uppfylla ideal som sprids i media, få höga betyg, komma in på rätt utbildning - stress kan ha många orsaker, skriver BRIS. Precis som vuxna blir också barn stressade, de påverkas lätt av sin omgivning och en ständig stress kan vara skadligt.

Barn påverkas lätt av sin omgivning. Skolan, stressade vuxna och ont om tid i familjen eller nya krav som ställs och barnet vet inte hur de ska klara av dem är faktorer som kan göra barn stressade. Barnets stress kan uppstå i relation till hens vänner; det kan handla om att bli accepterad bland kamrater. I skolan kan läxor, betyg och viljan att komma in på ”rätt” utbildningen vara bakomliggande faktorer. Fritidsaktiviteter som tar mycket tid eller ställer höga krav kan också bidra till stress. Generellt kan det röra sig om saker som barnet själv inte kan påverka, vilket då skapar stress. Konstant stress i vardagen kan under lång tid bli skadlig. 

Vad stress och oro beror på skiljer sig mellan barn och familjer. Men vanliga områden var det kan finnas stress i barns liv och som kan skapa stress är skola, familj, fritid och kompisar.

Stress kan visa sig hos ett barn på många olika sätt, generella tecken är:

Oro
Ilska
Irritation
Oförmåga till koncentration
Nervositet
Huvudvärk
Magont

Stress i måttlig mängd kan dock få både oss och barn att klara mer, ge skärpa och få oss att nå våra mål. Men det är också viktigt att varva ner, stressa av och komma till ro. Återhämtning i en stressig vardag är viktigt.

Misstänker du att ditt barn är stressat kan du hjälpa till för att minska stressen. Bra vardagsrutiner gör att både barn och familj orkar mer och mår bättre. Bra mat- och sömnvanor samt motion är faktorer som kan hjälpa barn att orka mer och kan på så vis underlätta exempelvis läxläsningen. Vanliga råd för hur man kan hjälpa sitt barn är att se att det får:

Tillräckligt med sömn
Frukost innan det går till skolan
Tillräckligt med rörelse/motion
Avkoppling en stund innan det är dags att sova
Sova ostört från sms och mobiltelefonsamtal

Så, om du är orolig -  stanna upp och se över rutiner och vardagen, ibland kan det röra det sig om små förändringar bara för att motverka stressen. 

 

Läs mer: 
Stress - Det finns en gräns för vad barn tål

Vår undersökning:
Är förskolegrupperna för stora?

 

Uppdaterad: 2015-10-06
Publicerad: 2013-01-13