Studie: Arbetande mammor är nästan dubbelt så stressade än de utan barn

Studie: Arbetande mammor är nästan dubbelt så stressade än de utan barn

Idag arbetar många mammor heltid, vilket är ett stort framsteg för jämställdheten, men en studie visar att heltidsarbetande småbarnsmammor är betydligt mer stressade än de utan barn.

Studien har tagits fram av forskare från University of Manchester och Univeristy of Essex. Forskarna studerade huruvida heltidsjobb i kombination av det konstanta pusslandet som vi föräldrar håller på med i vardagen påverkar mammors stressnivåer.

Mammor med två barn mest stressade

Studien genomfördes på 6 000 kvinnor i Storbritannien och observerade deras hormonnivå och blodtryck. Resultatet visade att de mammor som hade två barn och jobbade heltid hade 40 procent mer mätbara tecken på stress än heltidsarbetande kvinnor utan barn. De mammor som hade ett barn och arbetade heltid var tecknen på stress 18 procent högre än hos de utan barn.

Forskarna tog hänsyn till deltagarnas ålder, utbildning, etnicitet och ekonomi när de sammanställde resultatet, för att utesluta att det fanns andra faktorer som påverkade resultatet.

Flexibla arbetstider är att föredra

När forskarna studerade mammor som arbetade deltid visade det sig att de var betydligt mindre stressade än de mammor som hade ett arbete som inte var flexibelt. Forskarna kunde efter studien dra slutsatsen att oavsett om man jobbar heltid eller deltid så är flexibla arbetstider något att föredra då det ger de anställda ökade möjligheter till balans mellan arbetsliv och privatliv, för ett lyckligare liv med mindre stress.  

Källa: Sage Journals

Foto: Shutterstock