Studie: Högavlönade pappor tar ut mer föräldraledighet än lågavlönade

Studie: Högavlönade pappor tar ut mer föräldraledighet än lågavlönade

Idag är det fler pappor som tar ut föräldraledighet jämfört med för några år sedan. Däremot ser man en skillnad i vilka pappor det är som tar ut föräldraledighet – de som jobbar inom högkvalificerade yrken eller har en hög lön tar ut fler dagar än de med lågkvalificerade yrken där man tjänar mindre.

 

Den nya studien bygger på data från över de föräldrar i Sverige som fick barn 2009 och som tagit ut föräldraledighet via Försäkringskassan. Tillsammans med Försäkringskassans uppgifter har man även använt information från SCB, Skatteverket och enkäter.

Det finns fortfarande starka normer som säger att mammor ska ta ut mer föräldraledighet, och att pappor ska ta ut mindre. Det är möjligt att man i högkvalificerade yrken kan avvika från de normerna till högre grad, där det för pappor innebär att man tar fler föräldradagar än vad som förväntas medan det för mammor innebär färre. Min tolkning är att båda två strävar efter att bli mer jämlika, säger Helen Eriksson, forskare i demografi vid Stockholms universitet.
 

LÄS ÄVEN: Studie: Svenska kvinnor har inte råd att separera
 

Det visade sig at det fanns en skillnad mellan hur många dagar pappor med högkvalificerade jobb tog ut jämfört med de med låga. Pappor inom de mest högkvalificerade yrkena, till exempel läkare och jurister, tar dubbelt så lång föräldraledighet jämfört med de inom lågkvalificerade – skillnaden låg på 14 respektive 7 veckor.

Studerade man endast lönen och inte titeln på yrket tog de pappor med lägst lön ut 7 veckor, och de med höga löner tog ut 12.

Det kan ju tyckas märkligt att det är de pappor som har mest att förlora på en ledighet, i termer av inkomst och karriär, som är de som tar ut längst ledighet. Mina resultat bekräftas dock av nyare forskning, där man talar om betydelsen av att känna till och att kunna realisera sina rättigheter för att ta föräldraledigt. Det verkar alltså som att resurser i arbetslivet kan underlätta för en pappa att kräva sin rätt att vara ledig, säger Helen Eriksson.  

Jämför man detta med mammors föräldraledighet är mönstren tvärtom – då är det mammor med högkvalificerade yrken som tar kortade föräldraledighet, medan de med lågkvalificerade yrken tar längre.

LÄS ÄVEN: Så många barn i Sverige bor med föräldrarna under samma tak