Test Annons:
Studie: Övervikt hos barn ökar risken för nedsatt lungfunktion

Studie: Övervikt hos barn ökar risken för nedsatt lungfunktion

Barn som är överviktiga har ökad risk för nedsatt lungfunktion, som astma, enligt en ny studie som har stöd av Hjärt-Lungfonden.  

I Sverige har ungefär 800 000 personer astma och forskarna försöker hela tiden att hitta ny kunskap i hur den siffran kan minskas. I en studie som fått stöd av Hjärt-Lungfonden visas att en faktor som kan orsaka astma är övervikt.

Vår forskning tyder på att övervikt hos barn påverkar lungorna i större utsträckning än vad man tidigare kunnat visa, och att det sannolikt är en riskfaktor för astma. Vi ser störst påverkan på lungfunktionen hos de barn som var överviktiga vid både 8 och 16 års ålder, medan ingen tydlig påverkan sågs hos barn som nått normalvikt vid 16 års ålder. Det tyder på att förloppet är reversibelt och att behandling av övervikt kan vara ett sätt att mildra eller förhindra astma, säger Sandra Ekström, forskare i miljömedicinsk epidemiologi vid Karolinska institutet.
 

LÄS ÄVEN: Feber hos barn - vanliga frågor och svar 


Det finns tidigare studier som konstaterat att det finns en koppling mellan de centrala luftvägarna och hög BMI. I den nya studien visas att övervikt hos barn bland annat påverkar de perifera luftvägarna, vilket är 90 procent av lungornas volym. Barn som var överviktiga vid 8-års ålder har ökad risk för nedsatt lungkapacitet när de är 16 år.

Om studien

Studien är baserad på det stora Bamseprojektet som Hjärt-Lungfonden stödjer. I det har forskarna analyserat 2 889 barn i 8 och 16 års ålder. Nästa steg i studien är att undersöka vad det är som ligger bakom sambandet.

Hjärt-Lungfonden stöder löpande flera utvalda forskningsprojekt om astma, med målet att utveckla nya behandlingar, ta fram bättre livsstilsråd samt öka kunskapen om kopplingen mellan astma i barndomen och nedsatt lungfunktion i vuxen ålder. Under 2017 kunde Hjärt-Lungfonden dela ut rekordbeloppet 344 miljoner kronor till forskning om hjärt-lungsjukdom.


LÄS ÄVEN: Astma hos barn - olika typer av astma och behandling

Annons