Studie slår fast: Förskolan viktig vid blöjavvänjningen

Studie slår fast: Förskolan viktig vid blöjavvänjningen

Att få sitt barn att sluta med blöja kan minst sagt vara en utmaning. Vägen kan vara lång och krokig och då är det viktigt att även förskolan samarbetar kring potträningen. Nu har forskare tittat närmare på hur viktig förskolans roll faktiskt är när ditt barn ska bli blöjfritt. Läs mer här!

Metoderna för hur man hjälper sitt barn att sluta med blöja är många och föräldrar vittnar om svårigheter i samarbetet med förskolan när deras barn ska bli torrt dagtid. Det ville forskarna i OMEP:s senaste studie “Blöjfria barn – förskolans roll” titta närmare på.


Barn använder blöja längre än rekommendationen

Barn idag använder blöja betydligt längre än föregående generationer, åldern har nära fördubblats. Enligt forskare ökar den senare blöjavvänjningen risken för urinvägsinfektioner och förstoppning och därför är det för barnets bästa att försöka sluta tidigare än det som idag är vanligast – 3,5 år dagtid och 4 års ålder som är snittet för att vara torr även på natten. I bakgrunden till studien kan man läsa att det inte är en utveckling som ligger i linje med rekommendationerna på området i Rikshandboken för barnhälsovård. Forskarna menar att det är, i enlighet med FN:s barnkonvention, för barnens bästa och för deras hälsa att få dem blöjfria tidigare än vad som är vanligt idag.

Läs mer: Blöjfri i sommar - tips för hur du lyckas med potträningen

Föräldrar och förskola behöver samarbeta

För att potträningen ska gå så smidigt som möjligt behövs ett samarbete mellan hem och förskola. Förskolan ska se till barnets bästa och stötta barnets utveckling, och enligt studien var 90 procent av tillfrågade förskolepedagoger positiva till att medverka i blöjavvänjningen.

Förskoleforskaren Ingrid Engdahl säger i ett pressmeddelande från OMEP:
– Det är tydligt att personalen har ett barnperspektiv. Samtidigt fanns det bland deltagarna en viss tveksamhet. Några anser att barnen bör vara torra hemma först, innan de slutar använda blöja i förskolan.

 

Pedagoger tveksamma till att sluta med blöja tidigt

I studien synliggörs också en motsättning bland vissa pedagoger. Den grundar sig å ena sidan i ett pedagogiskt förhållningssätt där personalen följer barns intresse och deras initiativ och positiva utveckling. Pedagogerna menar att barnets individuella mognad är viktigare att ta hänsyn till, än de hälsomässiga råden att påbörja blöjavvänjningen tidigare.

 

Studien slår fast: samverkan mellan förskola och hem viktig

I studien “Blöjfria barn: Förskolans roll” kom man fram till att det är angeläget att hitta vägar och former som leder till att barn i Sverige blir blöjfria tidigare än idag. Förskolan ska vara med i arbetet med tidig blöjavvänjning och bör stötta föräldrar i att påbörja blöjavvänjning tidigare än nu. Samverkan mellan hem och förskola är avgörande för att lyckas.

Kompetenshöjande fortbildningsinsatser för förskolepersonalen är avgörande för att nå målet om att barn blir blöjfria tidigare. Det behövs mer information till vårdnadshavare och förskolepersonal, både muntligt och skriftligt, om rutiner och metoder för blöjavvänjning. Inom utbildningarna till förskollärare och barnskötare måste området barnhälsa inkluderande blöjavvänjning återinföras och/eller förstärkas.

 

Om du vill läsa mer om OMEP och deras studie “Blöjfria barn: Förskolans roll” hittar du det här.

Har ni ett bra samarbete med förskolan kring potträningen? Diskutera gärna med andra i vårt forum här eller besök vår grupp på facebook.

 

LÄS MER:
Badkarsbekymmer – 7 smarta tips för att göra kvällsbadet enklare


Så får du ditt barn att städa rummet

Artikelbild: malven/Shutterstock