Svenska föräldrar ointresserade av barnens största intresse

Svenska föräldrar ointresserade av barnens största intresse

Att spela data- och tv-spel är svenska barns absolut vanligaste fritidssysselsättning. Men intresset delas inte av föräldrarna, som lägger tio gånger så mycket tid på barnens fysiska fritidsaktiviteter. Majoriteten av föräldrarna säger att de inte är intresserade och tycker inte att det är roligt att spela tillsammans med barnen, visar en färsk undersökning från Telia.

LÄS ÄVEN: Skärmtid hos barnen – vad gäller?

I sommarlovstider diskuterar många föräldrar digitala vanor och spelande med sina barn.

På uppdrag av Telia har undersökningsföretaget Novus under maj-juni i år, gjort en undersökning bland svenska föräldrar med barn i åldrarna 7-12 år om barns fritidsaktiviteter och föräldrars engagemang. 

Nio av tio svenska barn i åldern 7-12 år spelar data- eller tv-spel i snitt nio timmar i veckan. Det är dubbelt så mycket tid som barnen ägnar åt fysiska fritidsaktiviteter. Men det är primärt kring de fysiska fritidsaktiviteterna som föräldrarna engagerar sig genom att till exempel delta eller skjutsa.

– Många föräldrar strävar efter att få mer tid tillsammans med sina barn. Här finns det tydlig potential att få umgås med barnen på deras villkor, i aktiviteter som de uppskattar, säger Siri Helle, psykolog och författare. För barn går den analoga och digitala världen ihop. Att vara involverad i barnens digitala vardag är minst lika viktigt som att skjutsa till fotbollsträningen.

 

Föräldrar är ointresserade av barns spelande

På frågan om varför man inte deltar mer i barnens spelande, svarar sex av tio att man inte är intresserad och inte tycker att det är roligt. En tredjedel av föräldrarna säger att de inte vill uppmuntra barnen att spela mer genom att själva delta.

– Även om vi föräldrar inte deltar kommer barnen fortsätta att spela, påpekar Anna Augustson, Hållbarhetschef på Telia. Att engagera sig i spelandet är ett utmärkt sätt att få bättre insyn i barnens digitala värld och samtidigt umgås. Dessutom kan det fungera som ett sätt att hålla kontakten med varandra när man befinner sig på olika platser rent fysiskt.

Trots en distanserad inställning till barnens data- och tv-spelande visar undersökningen att majoriteten av föräldrarna ser positiva effekter i barnens utveckling, som till exempel språkinlärning samt logiskt och strategiskt tänkande.

 

Fakta från undersökningen

Nio av tio barn spelar data- och tv-spel

- Nio av tio (91%) barn i åldern 7 - 12 år spelar spel på skärmar nio timmar under en vecka.

- Åtta av tio (79%) utövar fysiska fritidsaktiviteter 4,5 timmar i veckan.

En kvart i veckan åt data-och tv-spel

- Svenska föräldrar ägnar bara en kvart i veckan till barnens data- och tv-spelande.

- Svenska föräldrar ägnar i genomsnitt 2,5 timmar i veckan till att följa med eller delta i sina barns fysiska fritidsaktiviteter.

Majoriteten föräldrar ointresserade och vill inte spela data- och tv-spel

- Tre fjärdedelar (77%) vill inte tillbringa mer tid med sina barn när de spelar data- eller tv-spel.

- Drygt sex av tio (62%) föräldrar är ointresserade och tycker inte att det är roligt att spela data- eller tv-spel med sina barn.

- Nästan tre av tio (27%) vill inte uppmuntra barnen att spela mer genom att delta i deras data- och tv-spelande.

- Drygt två av tio (22%) föräldrar menar att det är barnen som inte vill att föräldrarna deltar.

- Lika många (20%) tror att barnen inte vill att de är med och spelar.

- 18 procent av föräldrarna säger att de inte har tid att spela data- och tv-spel med barnen.

Bättre på språk och logiskt tänkande av data- och tv-spel

- Tre fjärdedelar (76%) av föräldrarna anser att barnen lär sig språk, när de spelar data- och tv-spel.

- Sju av tio (71%) föräldrar menar att barnen tränar strategiskt och logiskt tänkande.

- Sex av tio (59%) tycker att barnen tränar hjärnan.

- Hälften (49% resp. 48%) anser att barnen tränar kreativitet och fantasi när de spelar tv- och dataspel.