Ny forskning: för tidigt födda barn har ökad risk för lungsjukdomar

Ny forskning: för tidigt födda barn har ökad risk för lungsjukdomar

Varje år föds ungefär 6700 barn för tidigt i Sverige. En ny forskningsstudie som fått stöd av Hjärt- Lungfonden visar att dessa barn har en ökad risk för nedsättande lungfunktion och astmaliknande sjukdom senare i livet. 

Bakom forskningsstudien står Per Thunqvist som är forskare och specialist inom barn- och ungdomsallergologi på Karolinska institutet. I forskningen inkluderas bland annat Bamsestudien som omfattar 4000 barn födda 1994-1996. Man har undersökt barnens lungfunktion under spädbarnstiden, tidig skolålder samt vid 16 års ålder och resultatet visar att de barn som föddes för tidigt har en ökad risk för nedsatt lungfunktion ioch astmaliknande sjukdom. Även barn som endast föddes några veckor för tidigt har vid 16 års ålder fortfarande nedsatt lungfunktion. 

Slutsatsen är att barn som är födda för tidigt har nedsatt lungfunktion under hela sin uppväxt, och kanske genom hela livet. Om vi tidigt lyckas identifiera barn som löper risk att bli lungsjuka som äldre är det lättare att sätta in förebyggande åtgärder, säger Per Thunqvist. 

LÄS ÄVEN: Isabel Adrians dotter kom tre veckor för tidigt 

Kristina Sparreljung är generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden och hon säger så här om studien; 

Barn som föds för tidigt riskerar att drabbas av lungsjukdomar som kan medföra ett svårt lidande genom andnöd och ångestattacker. Per Thunqvists forskning är hoppingivande eftersom den är ett viktigt steg mot att förstå varför en del barn utvecklar astmasymptom.

Om sambanden mellan lungsjukdomar och för tidig födsel kvarstår i vuxen ålder undersöks nu i en uppföljande studie där deltagarna hunnit bli 22-24 år gamla. Även den studien har fått stöd av Hjärt-Lungfonden. 

LÄS ÄVEN: Barn till äldre mammor har högre bildningsnivå och är friskare