Tre typer av adhd

Tre typer av adhd

Adhd är ett vanligt funktionshinder hos barn. Den mer föråldrade termen är add men båda beskriver på sätt och vis samma tillstånd. Inom medicinen tittar man numera på tre olika typer av adhd än att fokusera på bokstavskombinationerna.

Det är inte ovanligt att barn kan vara rastlösa eller för den delen ha koncentrationssvårigheter. Men när detta börjar bli ett faktum och problem både i hemmet och i skolan är det tid att kolla på alternativ som kan hjälpa barnets koncentration.

 

Adhd handlar om ett mönster av koncentrationssvårigheter, hyperaktivitet, impulser eller en kombination av alla tre symptom.

 

Symptomen varierar från barn till barn och ålder. Generellt sägs det att om ett barn visar på fem till sex av nedan punkter, i mer än sex månader, som inte går ihop med beteendekurvan för hens ålder, finns det en chans att barnet har adhd.

 

Enligt 1177 Vårdguiden rör det sig om symptom som:

  • ·         svårt i samspel med andra personer
  • ·         lätt att glömma eller tappa bort saker
  • ·         många tankar på en gång, som att de trängs i huvudet
  • ·         svårt att ta instruktioner
  • ·         svårt att skriva eller läsa
  • ·         svårt att passa tider och att planera sin tid
  • ·         svårt med vissa rörelser
  • ·         sömnproblem, ångest, oro eller nedstämdhet
  • ·         låg självkänsla

 

För att barn ska diagnosticeras med adhd gäller det att de flesta symptomen började innan tolvårsåldern samt att de är synliga på fler ställen än bara exempelvis hemma. Skolan, lek med kompisar eller under andra aktiviteter kan vara exempel på sådant. Det gäller även att symptomen påverkar barnets förmåga negativt i skolan och i sociala sammanhang samt att det inte finns andra kringliggande förklaringar som ångest, depression eller annan psykisk sjukdom.

 

Som tidigare nämnt utgår man numera från att adhd kommer i form av tre olika skeenden. Först är det vad som tidigare var känt som add. Detta innebär att en person visar tillräckligt många symptom som rör ouppmärksamheten, men inte hyperaktiviteten eller impulsivitet. Den andra typen av adhd är omvänt. Det vill säga att impuls- och hyperaktiviteten överväger koncentrationssvårigheterna. Den tredje typen är en kombination där båda delarna är lika märkbara.

 

Besvären kan minska med åldern. I synnerhet överaktiviteten. Mycket rör sig dock om att man får mer kontroll över sina impulser med tiden och lär sig hur man själv fungerar och hittar olika sätt för att hantera vardagen på bästa vis.

 

 

Har du erfarenhet av adhd, eller har barn som har diagnoticerats? Diskutera och tipsa då andra på forumet!

 

Allt för föräldrar-bloggaren Superquinnan skriver bland annat om svårigheter barn med adhd kan stöta på i skolsystemet.