Undersökningar på MVC

Undersökningar på MVC

När du som gravid besöker MVC görs det rutinmässigt en rad undersökningar och provtagningar för att kontrollera din hälsa och barnets tillväxt. De flesta görs av barnmorskan vid dina besök hos henne. Bland annat tas det ett graviditetstest som utförs kostnadsfritt på MVC.
 
Beskedet om provsvar utlämnas av barnmorska. I samband med detta ges möjlighet till rådgivning.
 
Bland annat ges råd avseende fullföljande eller avbrytande av graviditeten samt information om preventivmedelsrådgivning.
 
Ofta har kvinnan redan kontrollerat att hon är gravid via de graviditetstest som finns att köpa till exempel på Apotek eller Pressbyråkiosker, innan hon kontaktar MVC.
 
Vikt
Din vikt kontrolleras vid några tillfällen på MVC. Den genomsnittliga viktuppgången under graviditeten är 10-12 kg. Avvikelser är vanliga men är sällan tecken på något allvarligt.
 
Av viktökningen är det 10-12 kg som har direkt med din graviditeten att göra:
 
Moderkaka och hinnor väger ca 700 gram.
Ett nyfött barn väger ca 3,5 kg.
Fostervattnet väger ca 1,5 kg.
Livmodern väger ca 1 kg.
Brösten växer, andra organ blir vätskerikare. Det ger en ökad vikt på 1-2 kg.
Blodvolymen ökar med knappt 1 kg.
 
Blodtryck
Normalt sjunker blodtrycket något i början och ligger som lägst i mitten av graviditeten för att under de sista tre månaderna sakta återgå till det normala igen. Ditt blodtryck mäts vid första besöket på MVC för att få ett ingångsvärde och sedan vid alla dina fortsatta besök. Om blodtrycket är förhöjt kan tätare MVC-besök behövas.
 
Urinprov
Urinprov görs för att undersöka om det finns äggvita i urinen. Äggvita i urinen kan tyda på urinvägsinfektion eller om det uppträder samtidigt som förhöjt blodtryck, på havandeskapsförgiftning. Små mängder äggvita i urinen brukar bero på mindre förorening från hud eller händer vid provtagningen och har ingen betydelse för själva undersökningen.
 
Blodsocker
Sockerhalten i blodet kontrolleras ca 5 gånger under graviditeten; vid inskrivningen, vecka 25, 29 33 samt vecka 37. Vid förhöjda värden gör man ett s.k. belastningsprov för att testa glukostoleransen, ett OGIT-prov.
 
Det görs alltid på kvinnor som:
 
  • tidigare fött ett stort barn,
  • tidigare haft graviditetsdiabetes,
  • då blodsockerhalten är hög, P-glukos mer än 9mmol/l
  • har en accelererande fostertillväxt/ökad mängd fostervatten.
 
Om skälen till att man vill ta provet beror på kvinnans tidigare graviditet, planeras belastningen normalt att göras vecka 28-32. Om det uppstår "aktuella kriterier" görs belastningen snarast.
 
Så här går testet till
 
  •  Fasta från kl. 22 kvällen före.
  •  Fastevärde tas vid ankomst till laboratoriet/MVC.
  •  Dricka 300 ml vatten + 75g glukos
  •  Efter 2 timmar tas ett nytt blodglukosprov
Diagnosen är diabetes om fastevärdet är 7,0mmol/l eller högre eller om tvåtimmars glukosvärdet är större än 12,3 mmol/l.
 
En del kvinnor får en lindrigare form av diabetes under graviditeten, så kallad graviditetsdiabetes som oftast går över efter förlossningen. Denna patientgrupp har dock en ökad risk att få graviditetsdiabetes även nästa graviditet och/eller typ 2 diabetes senare i livet.
 
Blodvärde - Hb
Blodvärdet, d v s mängden av blodfärgämnet hemoglobin (Hb) i blodkropparna, mäts genom ett blodprov i fingret. I början av graviditeten ökar blodvolymen, vilket gör att blodet späs ut och att blodvärdet sjunker något under de första månaderna.
 
Hb tas 3 gånger under graviditeten; vid inskrivningen, vecka 25 samt vecka 37.
 
Många kvinnor behöver ett tillskott av järntabletter för att kompensera ett lågt blodvärde (under 110 g/l) under den sista hälften av graviditeten.
 
Gravida kvinnor rekommenderas ibland även att ta folsyretabletter, en slags B-vitamin.
 
Blodgrupps- och RH-bestämning
Blodgruppsbestämningen görs redan vid första besöket på MVC genom ett blodprov i armen. Du kan tillhöra blodgruppen A, B, AB eller 0.
 
Rhesusfaktorn (Rh) saknas i blodet hos omkring 15% av befolkningen. Dessa kallas därför Rh-negativa. Om kvinnan är Rh-negativ och mannen Rh-positiv kan kvinnan vid sin första graviditet bilda antikroppar mot RH-faktorn (RH-immunisering). Om nästa barn blir Rh-positivt kan det drabbas av en speciell form av gulsot. Förr gjordes ofta blodbyten kort efter födelsen för att undvika gulsoten.
 
Numera kan Rh-immuniteten förebyggas genom att Rh-negativa kvinnor efter första förlossningen, missfallet, aborten eller fostervattenprovet får en spruta med anti-D, vilket förhindrar att Rh- immunisering sker.
 
Prov för röda hund
Prov för Rubella=Röda hund erbjuds alla gravida kvinnor. Om du inte är immun ska du undvika att utsätta dig för smitta.
 
Vaccinering mot röda hund kan ske först efter barnets födelse. Röda hund infektion under första halvan av graviditeten innebär en relativt hög risk för missfall eller missbildningar på barnet.
 
Prov för syfilis, HIV och klamydia
Syfilisprov har sedan länge rutinmässigt tagits på MVC. I Sverige är det numera ytterst sällsynt med syfilis bland gravida kvinnor. På många MVC fortsätter man dock att ta rutinmässiga syfilisprov, för att veta om det eventuellt är på väg tillbaka.
 
HIV-test erbjuds alla gravida sedan slutet av 1980-talet.
 
Klamydiaprovtagning erbjuds idag också alla gravida under 25 år. Klamydia är vanligast på yngre kvinnor och man kan ha en infektion utan att uppvisa några symtom. Provet tas idag antingen vid gynekologundersökningen eller som urinprov.
 
Prov avseende hepatit-B och hepatit-C
Hepatit-B screening erbjuds idag gravida kvinnor som tidigare haft sjukdomen, som kommer från ett utomnordiskt land eller har en partner därifrån eller har eller har haft ett intravenöst missbruk. Prov avseende hepatit-C screening erbjuds gravida kvinnor med aktuellt eller tidigare intravenöst missbruk.
 
Texten är faktagranskad av Eva Itzel förlossningsläkare på Södersjukhuset.
Texten är publicerad i samarbete med Trygg Hansa och www.tryggabarn.nu.