Annons:
Uppfostra andras barn - ja eller nej?

Uppfostra andras barn - ja eller nej?

Att det finns massor av pekpinnar när det kommer till föräldraskap är nog de flesta överens om. Eftersom det dessutom finns extremt många olika metoder och sätt att bemöta barn på, är det lätt det blir missförstånd föräldrar emellan, speciellt om värderingarna skiljer sig åt när det kommer till barnuppfostran.

Vi frågade våra följare på Facebook: ”Uppfostra andras barn – ja eller nej?”, och mer än dubbelt så många svarade ja på frågan. Att uppfostra någon annans barn kan dock betyda flera saker, allt ifrån att vara bonusförälder, till att vara förskollärare eller att man griper in i en situation när barnets förälder inte finns tillgänglig för att säga ifrån.Tittar man på synonymer till ordet ”uppfostra”, hittar man bland annat orden fostra, lära, undervisa, skola, utbilda och vägleda.

Andra menar att begreppet ”uppfostra” innebär något annat, och en följare kommenterade; ”Jag säger till. Bryr mig inte om det är en helt okänd eller en väns barn. Gör barnet något mot mina barn får denne en tillsägelse. Och jag förväntar mig att andra gör lika om det är mina barn som gör något dom inte får. Men ordvalet 'uppfostra' är ju fel i detta sammanhang. Uppfostra gör man dagligen. Inte en tillsägelse lite då och då”. 

Att uppfostra ett barn menar vissa är något mer långsiktigt som sker hemma, medan andra tycker att det kan vara något som görs av fler än föräldern. De flesta av de som svarade menade att de utan problem skulle säga ifrån om de upplevde att det behövdes, och att de förväntar sig att andra vuxna gör samma sak åt deras barn. En följare skriver: ”Självklart säga ifrån. Om ett barn beter sig illa är det självklart att jag säger till om inte föräldrarna är i närheten. Likaså om ett barn befinner sig i mitt hem och beter sig illa. Jag säger ifrån och jag förväntar mig att andra säger till mitt barn också”, och en annan skriver: ”Att säga till någon annans barn ser jag som uppfostran. Barnet lär ju sig något av det. It takes a village to raise a child”.

Vad man väljer att göra är upp till var och en, och att följa magkänslan brukar vara en bra tumregel. ”Alla sätt är bra utom de dåliga”, som det gamla ordspråket lyder. Läs mer om barnuppfostran här

Annons