Utslag hos små barn

Utslag hos små barn

Små barn får ofta utslag av olika slag och av olika anledningar. De flesta försvinner av sig själva och är helt ofarliga. Ibland rör det sig snarare om födelsemärken.
 
Blöjutslag (blöjdermatit)
Små barn blir lätt röda och irriterade i stjärten av en våt och varm blöja. Utslagen (som ibland också kallas blöjeksem fast de inte är några eksem) orsakas av att huden blir irriterad av nedbrytningsprodukter i urin och avföring. Ibland uppkommer små röda, upphöjda prickar eller fläckar, ibland är hela området rött.
 
Irritationen kan kompliceras av en svampinfektion. Den känns igen på att huden blir än ilsknare röd och "skinnflådd". Huden smärtar.
 
Värmeutslag
Små barn kan få utslag för att de är varma och svettiga. Utslagen kommer framför allt på bröstet, halsen och under armarna.
 
De uppstår antingen som små ljusröda fläckar med en liten gulvit knopp i mitten eller som större, röda partier.
 
Värmeutslagen kräver ingen behandling. De är helt ofarliga och försvinner lika snabbt som de kommer.
 
Matutslag
Överkänslighet mot vissa födoämnen eller läkemedel kan ge olika utslag (se Allergier). När utslagen kommer som ljusröda områden som snabbt ändrar storlek och form kallas de nässelutslag eller urticaria.
 
De ses framför allt på magen och bröstet. Ibland blir ansiktet rött och fnasigt, i synnerhet på kinderna. Utslagen kliar ofta.
 
Vanligast orsakas de av allergi mot komjölk. Om inte komjölken verkar vara orsaken och överkänsligheten består, kontakta BVC som vid behov kan remittera för eventuell allergiutredning.
 
Milier
Många nyfödda barn får knappnålshuvudstora vita utslag på och runt näsan. De kallas för milier och orsakas troligen av tillfälligt stopp i talgkörtlarnas utförsgångar i huden.
 
Ibland kan denna tilltäppning ses som en vitskimrande "pärla" i gommen (sk Epstein-pärla).
 
Milier ger inga besvär och försvinner spontant inom 1-2 månader utan behandling.
 
Toxiskt erythem – "hormonprickar"
Uppkommer under de första 3-4 dagarna efter förlossningen som röda, olikstora prickar, ibland med små gula knottror. Omkring hälften av alla nyfödda barn får sådana här prickar.
 
Orsaken till utslaget är okänd, men ny svensk forskning indikerar att de uppkommer då kroppens eget immunförsvar för första gången stöter på bakterier som normalt finns på huden.
 
Även om utslagen kan bli ganska spridda, ibland ge utslag över hela kroppen, så är de ofarliga och försvinner under första veckan efter förlossningen.
 
Babyfinnar - Hormonplitor (miliaria)
Hormonplitor, eller babyfinnar som de oftast kallas, brukar vara som mest utbredda vid 4 veckors ålder, för att sedan avklinga. De orsakas troligen av att svettkörtlarnas utförsgångar är tilltäppta och ännu inte fungerar.
 
Utslagen ses därför oftare på sommaren och när det är varmt och kallas ibland också för värmeplitor. De är ofarliga och innebär vanligtvis inga besvär för barnet.
 
Texten är faktagranskad av Henrik Arnell barnläkare på Astrid Lindgrens barnsjukhus.
Texten är publicerad i samarbete med Trygg Hansa och www.tryggabarn.nu.