Annons:
Vabba, jobba, vobba - vad gäller?

Vabba, jobba, vobba - vad gäller?

Februarimånad, eller vabruari som det också kallas, är den månad då flest vabdagar tas ut på företagen. Under vabben är det många som kombinerar den tiden med att jobba hemifrån, vilket kallas att ”vobba”. Men vad är det som gäller när man vobbar egentligen?

Att vårda sitt sjuka barn hemma, eller att vabba som det kallas, blir allt vanligare. När man tar ut vab får man ersättning från Försäkringskassan, men för att få det får man inte under vabtiden varken söka jobb eller arbeta. Att både vabba och jobba samtidigt kallas för att vobba och för att kunna göra det måste man få ersättning från annat håll också och inte bara från Försäkringskassan. Reglerna för detta är dock lite krångliga, speciellt vad gäller telefonsamtal och mailsamtal med arbetsgivare eller kollegor.

Såhär har Niklas Löfgren på Försäkringskassan sagt till Dagens Nyheter om reglerna kring vab:
–  Det är jättesvårt att definiera var gränsen går. Om chefen till exempel ringer och frågar hur det står till med sjukdomen får man ju såklart svara. Handlar det däremot om direkt förvärvsarbete och diskussioner om arbetsuppgifter bör man kanske avstå, om man nu inte får ersättning av arbetsgivaren för det.

Ett exempel:
Att ringa ett arbetsrelaterat samtal är inte okej, och likaså att skicka ett jobbmail. Det går dock bra att ringa ett samtal på jobbtelefonen om innehållet är privat eller att skicka ett privat mail från arbetsmailen. Att prata med en kollega går bra om det man pratar om inte rör arbetsuppgifter.

Niklas menar att en arbetsgivare alltid ska stå för ersättningen för det jobb en anställd gör hemifrån under vab, både problemlösning via telefon, svar på jobbsms samt länge jobbinsatser. Är man arbetssökande är det inte okej att söka jobb under vab om man får ersättning för att man är just arbetssökande.

Många arbetstagare vabbar deltid när barnen är sjuka just för att kunna kombinera vabben med jobb, för ofta finns det tid till det exempelvis när det sjuka barnet sover eller ser på film. Det är det som är att vobba. Enligt Unionen väljer tre av fem tjänstemän inom privat sektor med barn upp till sexton år att vobba istället för att vabba. Anledningen till det är att man vill hinna med sina arbetsuppgifter samt att det inte finns någon annan på arbetsplatsen som klarar av uppgifterna. Det är helt okej att vobba så länge arbetsgivaren betalar ut ersättning under de arbetade timmarna och Försäkringskassan för övriga timmar.

Fakta om VAB

Det här får du göra medan du vabbar:

Prata om privata saker med kolleger och chefer.
Berätta hur länge du kommer vara borta.
Exempel på sådant du inte får göra:
Ringa jobbsamtal eller skicka jobbmejl.
Boka möten.

Om du blir pålagd jobb:
Stäng av telefonen och hänvisa till föräldraledighetslagen. Du har ingen skyldighet att arbeta och du har all rätt att sköta barnet. Du har alltid rätt att neka", säger Niklas.

Fler tips
Hos Försäkringskassans kundtjänst eller gruppen ”Facebook föräldrar” kan du få ytterligare svar.
Försäkringskassans app heter ”Mina sidor”, med den kan föräldrar anmäla vab direkt i telefonen.

 

(Källa: Dagens Nyheter, Unionen

Annons