Vinterkräksjukan – allt du behöver veta om calicivirus

Vinterkräksjukan – allt du behöver veta om calicivirus

Vinterkräksjukan är en magsjuka som ger diarré och kräkningar och orsakas av caliciviruset. Den sprids mycket lätt mellan människor och symtomen håller vanligtvis i sig 1-3 dagar.

Vad är vinterkräksjukan?

Vinterkräksjukan, eller caliciviruset, sprids framförallt mellan november-april varje år. De allra flesta blir sjuka under vintern, mellan januari-mars, därför har sjukdomen fått sitt namn vinterkräksjukan. Caliciviruset sprids dock under hela året, så man kan få vinterkräksjukan även på sommaren, även som det är ovanligt.

Caliciviruset delas in i två grupper av virus, norovirus och sapovirus. De olika grupperna av virus har också olika genotyper vilket gör att man inte kan bli helt immun. Efter att ha varit sjuk i vinterkräksjukan kan man alltså snart bli smittad igen eftersom de olika genotyperna innehåller små förändringar.

Läs mer: Tredagarsfeber – en vanlig barnsjukdom under barnets första två år

Hur smittar vinterkräksjukan?

Caliciviruset är synnerligen smittsamt och därför sprids vinterkräksjukan lätt på olika sätt. Det krävs inte många viruspartiklar för att bli smittad och en endast en droppe från kränkning eller avföring kan innehålla miljontals virus.

Så kan du smittas av vinterkräksjukan:

 • Via direktkontakt med smittade personer, exempelvis om du står nära när hen kräks eller att droppar från kräk och avföring sprids från den smittade personen till dig.
 • Via livsmedel och dryck som har hanterats av en sjuk person kan smittan spridas vidare . Därför bör en sjuk person hålla sig borta från köket om hen bor tillsammans med fler i hushållet.
 • Även livsmedel som sköljts med förorenat vatten kan sprida caliciviruset då det kan överleva lång tid utanför kroppen. Exempelvis på frysta bär som importeras. Därför bör dessa importerade bär kokas innan de äts. Caliciviruset förstörs vid upphettning över 70 grader men överlever frysning.


Hur lång är inkubationstiden för vinterkräksjukan?

Om du blir smittad blir du oftast sjuk inom 12-48 timmar. Du kan smitta andra även efter att du tillfrisknat från symtom, därför är det viktigt att stanna hemma 1-2 dygn extra efter sista symtom

Läs mer: Femte sjukan – allt du behöver veta om smittsamhet, symtom och behandling

Symtom på vinterkräksjuka

När du blir smittad av caliciviruset får du symtom som:

 • Feber
 • Huvudvärk
 • Ont i kroppen
 • Ont i magen
 • Illamående
 • Kräkningar
 • Diarré

Symtomen kommer ofta snabbt efter att du blivit smittad, inom första dygnet – men ibland tar det längre tid. De håller i sig i ungefär 1-3 dygn, men tänk på att du som sagt kan smitta andra även efter sista symtom, så stanna hemma något dygn extra. Generellt gäller 1 dygn extra för vuxna och skolbarn. För mindre barn som går på förskola brukar det vara 2 dygn hemma efter sista symtom som gäller. 

Så kan du undvika att smittas eller smitta andra med vinterkräksjukan

 • Tvätta händerna noga, med tvål och vatten efter varje toabesök. Före varje måltid, men också efter att du tagit på ytor och i föremål som kan ha calicivirus på sig.
 • Tvätta händerna med flutande tvål och använd en egen handduk eller pappershanddukar om du är smittad.
 • Om du har kräkningar och diarré – undvik att laga mat eller göra andra sysslor i köket.
 • Hälsa inte på hemma hos folk som har vinterkräksjuka

Söka vård vid vinterkräksjukan – vad gäller?

Att bli så sjuk att man behöver sjukhusvård vid vinterkräksjukan är väldigt ovanligt, i synnerhet om man inte har några underliggande sjukdomar som kan göra tillståndet mer allvarligt. Man kan alltid kontakta 1177 för rådfrågning om man känner sig osäker. Barn under två år har större risk att drabbas av vätskebrist och uttorkning i samband med vinterkräksjuka.

Om barnet är mindre än 6 månader och drabbas av kräkningar bör du ta kontakt med 1177 för rådgivning. Om du har ett barn som är väldigt trött, inte orkar med att leka, inte dricker och kissar som vanligt eller har väldigt ont i magen och det inte går över bör du ta kontakt med en vårdcentral eller jourmottagning i första hand, om de är stängda är det en akutmottagning du behöver ta dig till. Likaså gäller det om barnet har blodiga diarréer eller kräkningar.

Läs merAllt du behöver veta om Rotavirus – en vanlig orsak till maginfluensa

Artikelbild: twenty20photos/Envato Elements

Källa: 1177, internetmedicin.se