Visste du, att det finns möjligheter att spara barns stamceller i samband med förlossningen?

Visste du, att det finns möjligheter att spara barns stamceller i samband med förlossningen?

Barnmorska, Mette Radmer: ” Vi upplever att föräldrar väljer att spara sitt barns navelsträngsstamceller av olika anledningar. Vissa föräldrar har haft sjukdom nära livet, på ett eller annat sätt och har därför ökad medvetenheten om stamcellsbehandling av olika sjukdomar. De vill därför ta vara på möjligheten att spara sina barns unika stamceller vid förlossningen”.

Mette Radmer 37 år, har sedan 2006 arbetat som barnmorska på både förlossning, BB och barnmorskemottagningar. Hon har på så sätt träffat många gravida och nyblivna föräldrar, både i offentlig och privat regi. Mette har dessutom arbetat med navelsträngsstamceller i över 5 år i den privata stamcellsbanken Vita 34. Vi har intervjuat Mette angående möjligheten att spara stamceller från navelsträngen.   

 

Varför arbetar du med stamceller från navelsträngen?

– Blivande föräldrar får information och rådgivning om många olika områden inom graviditet, förlossning och familjebildning och jag tycker att stamceller från navelsträngen också är ett viktigt ämne att få information om. Jag arbetar med stamceller från navelsträngen då jag ser det som ett område som tillhör barnmorskefältet, en information jag gärna vill sprida och informera om. De par som jag möter är tacksamma för att de fått informationen och därför aktivt kan ta ett val. Det finns bara ett tillfälle att spara just dessa stamceller, nämligen vid förlossningen. Det är en unik produkt och det är något speciellt för mig att hjälpa till att förmedla en så viktig tjänst och samtidigt bidra till att säkerställa hög kvalitet när stamcellerna uppsamlas. När du vet att stamcellerna - som är kroppens byggstenar - kan samlas in utan någon typ av ingrepp efter att barnet är fött, och när du känner till deras potential ser du vikten av att sprida kunskap, så att blivande föräldrar får en chans att ge deras barn en stamcellsdepot.

Vi upplever att föräldrar väljer att spara sitt barns navelsträngsstamceller av olika anledningar. Vissa föräldrar har haft sjukdom nära livet, på ett eller annat sätt och har därför ökad medvetenheten om stamcellsbehandling av olika sjukdomar. De vill därför ta vara på möjligheten att spara sina barns unika stamceller vid förlossningen. Andra föräldrar väljer att bevara stamcellerna då de har kunskap om forskningen och är insatta i de områden där stamceller sannolikt kommer få en avgörande betydelse i framtiden. De ser det som en slags försäkring som de hoppas de aldrig behöver få användning för, precis som alla andra försäkringar, säger barnmorska Mette Radmer.

 

Hur ser utvecklingspotentialen ut för navelsträngsstamceller?

Utvecklingspotentialen för stamceller är stor. Det finns idag sjukdomsförlopp, där stamceller från navelsträngen har varit avgörande i behandlingen, alltså helt livsnödvändiga. Runt om i världen pågår forskning på olika sjukdomar som man hoppas kunna bota i framtiden. Många forskare tror att stamceller från navelsträngen kan spela en stor roll i de nya behandlingsmöjligheterna. För närvarande ser vi mycket lovande forskningsresultat med cerebral pares, där barn blivit behandlade med sina egna stamceller från navelsträngen. Och inom regenerativ medicin ser vi också att stamceller från navelsträngen är mycket intressanta. Stamceller kan nämligen bygga upp och reparera skadade celler och vävnader.

 

Varför ska föräldrar upplysas om denna möjlighet?

Blivande föräldrar bör informeras eftersom barnets stamceller från navelsträngen endast kan sparas en gång i livet, nämligen vid barnets födsel. Dessa stamceller har några mycket speciella egenskaper eftersom de kommer från ett nytt liv - de är omogna, unga och potenta. Blivande föräldrar måste sätta sig in i en mängd olika frågor som har med familjeökning att göra. Vad det gäller just stamceller anser jag att det är viktigt att känna till möjligheten och vilka användningsområden som finns och vad det forskas på, så att blivande föräldrar kan ta ett aktivt val för just deras barn, avslutar Mette Radmer.

 

För mer information, ring 040-152222 eller besök vita34.se

 

Fakta om stamceller från navelsträngen

• De mest potenta och etiskt mest acceptabla stamcellerna som kan uppsamlas, finns i navelsträngen.

• De kan uppsamlas från både navelsträngsblodet och navelsträngsvävnaden, när barnet är fött och navelsträngen har klippts. Navelsträngen och moderkakan – och därmed stamcellerna kastas idag bort, om du inte aktivt har bestämt dig för något annat.

• Uppsamling av stamceller från navelsträngen är enkelt, ofarligt och smärtfritt för både mamma och barn.

• Stamceller är kroppens egna byggstenar och flera celler i kroppen härstammar från just dessa byggstenar. Specifika stamceller kan utvecklas till den typ av cell som just det organet behöver. Stamceller från navelsträngen är unga och fortfarande opåverkade, och därför är de särskilt flexibla och delbara.

• Om man önskar spara sitt barns stamceller privat måste man i god tid före förlossningen söka information och beställa ett förlossningspaket hos Vita34, som sedan tas med till förlossningen. Vita34 är Nordens första och största stamcellsbank. Anställda läkare, barnmorskor, kvalitetskontrollanter och laboranter är specialister på att uppsamla, hantera och långtidsspara stamceller från nyfödda barns navelsträngar - både navelsträngsblod och navelsträngsvävnad. Vita34 har funnits sedan 1997 och hjälper familjer över hela Europa.

 

I samarbete med Vita34