Får man lämna sitt barn på förskolan trots att man själv behöver vara hemma till följd av sjukdom?
Får man lämna sitt barn på förskolan trots att man själv behöver vara hemma till följd av sjukdom?

Får man lämna sitt barn på förskolan när man är sjuk? Vi reder ut

Att bli sjuk och därmed bli tvungen att vara hemma från sitt jobb kan vara en knepig situation när man har barn. Får man lämna sitt barn på förskolan när man själv är hemma sjuk, eller måste barnet då vara hemma och tas omhand? Vi reder ut vad som gäller.

Vad är VAB?

VAB (Vård av Barn) är en term som används i Sverige för att beskriva den situation då en förälder stannar hemma från jobbet för att ta hand om sitt sjuka barn. Under dessa dagar kan föräldern ha rätt att ta ut ersättning från Försäkringskassan. Här är några nyckelpunkter om VAB:

 1. Ersättning: När en förälder tar VAB, kan denne få en ersättning som kallas föräldrapenning tillfällig föräldrapenning på grund av barns sjukdom. Ersättningen är baserad på förälderns sjukpenninggrundande inkomst.

 2. Ålder: Föräldrar kan ta ut VAB för barn som är yngre än 12 år. I vissa speciella fall kan VAB även tas ut för barn upp till 16 år.

 3. Sjukt barn: VAB gäller för de dagar då barnet på grund av sjukdom inte kan vara på förskolan eller skolan, och föräldern därför behöver vara hemma. Det gäller även om barnet har blivit smittat med en sjukdom som kan vara farlig för andra barn och därför inte kan vara på förskolan/skolan, även om barnet självt mår bra.

 4. Ingen dubbel ersättning: Om båda föräldrarna är hemma samma dag med ett sjukt barn, kan bara en av dem ta ut föräldrapenning för vård av barn.

 5. Intyg: För de första 14 kalenderdagarna behövs oftast inget läkarintyg. Därefter krävs läkarintyg om arbetsgivaren eller Försäkringskassan begär det.

 6. Anmälan: Du ska alltid anmäla till din arbetsgivare från första dagen du är hemma och vårdar ditt sjuka barn. Om du är arbetslös eller sjukskriven gäller andra regler, och du bör kontakta Försäkringskassan för vägledning.

 7. Digitala tjänster: Föräldrar kan anmäla VAB och ansöka om föräldrapenning för vård av barn direkt via Försäkringskassans digitala tjänster eller app.

Vad är sjuklön?

Sjuklön är den ersättning som en anställd får från sin arbetsgivare när denne är sjukskriven och inte kan utföra sitt arbete på grund av sjukdom. Sjuklönen betalas under en begränsad period och är oftast en procentuell del av den anställdes ordinarie lön. Här är några nyckelpunkter om sjuklön i Sverige:

 • Första sjukdagen: Den första sjukdagen kallas ofta för karensdagen, och den anställde får oftast ingen lön eller ersättning för den dagen.
 • Ersättningsnivå: Efter karensdagen betalar arbetsgivaren sjuklön, som i regel uppgår till 80% av den anställdes ordinarie lön. Detta gäller för dag 2 till och med dag 14 av sjukperioden.
 • Från dag 15: Från och med den 15:e sjukdagen tar Försäkringskassan över ersättningen, men nu i form av sjukpenning. Ersättningsnivån kan variera, men ligger oftast runt 80% av den sjukpenninggrundande inkomsten (SGI).
 • Sjuklöneperioden: Arbetsgivaren betalar sjuklön under de första 14 dagarna av sjukfrånvaron. Efter denna period övergår ersättningen som sagt till sjukpenning från Försäkringskassan.
 • Regler för arbetsgivaren: Arbetsgivare är enligt lag skyldiga att betala sjuklön till sina anställda vid sjukdom. Exakt hur mycket och under vilka förutsättningar beror på kollektivavtal, anställningsavtal och svensk lag.
 • Sjukintyg: För de första sju dagarna av en sjukfrånvaro behövs oftast inget läkarintyg för att arbetsgivaren ska betala ut sjuklön. Från och med den åttonde dagen behöver den anställde dock vanligtvis lämna in ett läkarintyg till sin arbetsgivare.
 • Rättigheter och skyldigheter: Under tiden då en anställd erhåller sjuklön, har både arbetsgivaren och den anställde vissa rättigheter och skyldigheter. Det kan till exempel handla om rehabiliteringsåtgärder eller omplacering till andra arbetsuppgifter.

Får man lämna sitt barn på förskolan när man är sjuk och hemma från jobbet?

Om du som förälder är sjuk, så finns det ingen lag som förbjuder dig från att lämna ditt barn på förskolan. Men det finns några saker att tänka på:

  1. Ditt barns hälsa: Även om du är den som är sjuk, kan det finnas en risk att ditt barn är smittbärare utan att visa symptom. Lämna därför inte barnet på förskolan om du misstänker att barnet kan ha smittats och kan smitta andra barn.
  2. Din egen hälsa: Om du känner dig mycket sjuk, kanske det inte är lämpligt att ta dig ut för att lämna ditt barn på förskolan. Det kan vara bäst för din egen hälsa att vila.
  3. Andras hälsa: Om du har en sjukdom som kan smitta andra, bör du undvika att träffa andra människor, inklusive personal och andra föräldrar på förskolan. Tänk på att vissa sjukdomar, till exempel influensa, kan vara särskilt farliga för personer med nedsatt immunförsvar, äldre, eller gravida.
  4. Kommunikation: Om du beslutar dig för att lämna ditt barn på förskolan trots att du själv är sjuk, kan det vara en bra idé att informera förskolan om din situation. De kan då vidta extra försiktighetsåtgärder om det behövs.
  5. Försäkringskassans regler: Om du tar ut föräldrapenning på grund av egen sjukdom från Försäkringskassan, får du inte lämna ditt barn på förskolan. Föräldrapenningen i detta sammanhang är menad för att ge dig möjlighet att ta hand om ditt barn när du är för sjuk för att arbeta.
 • Om du blir sjuk under din föräldraledighet och inte kan ta hand om ditt barn kan du pausa din föräldrapenning och få sjukpenning i stället.

Lästips: Vad betyder oömma kläder? Vi reder ut

Lästips: Vad ska man göra om barn har feber på natten men är frisk på dagen?

Powered by Labrador CMS