Barn

Forskning mamma hög ålder påverkan på barnet
Forskning mamma hög ålder påverkan på barnet

Forskning: barn till äldre mammor har högre bildningsnivå och är friskare

Länge har äldre kvinnor varnats för att skaffa barn då risken att barnet får skador ökar ju högre ålder mamman har. Nu har dock en lång studie gjorts som menar någonting helt annat.

Det är forskare vid Max Planck-institutet i Tyskland som tillsammans med London School of Economics analyserat insamlad data från 1,5 miljoner vuxna män och kvinnor i Sverige födda mellan 1960 och 1991. En fjärde del av dessa kvinnor var över 35 år. Studien motbevisar det man tidigare trott. Det var nämligen de barn som hade äldre mammor som var både friskare och klarade skolan bättre.

Studien gick till så att forskarna jämförde syskon som var födda i samma familj för att se om mammans ålder vid födseln kan ha påverkat barnen. Forskarna studerade storlek vid födseln, hälsa, skolresultat och bildningsnivå.

Resultatet visade att de vars mammor var äldre vid födseln presterade bättre i skolan och studerade vidare i större utsträckning. De mammor som fick barn när de var 30-34 år hade allra högst presterande barn. I snitt ägnade de barnen ett fjärdedels år mer åt studier än de barn vars mammor fick dem när de var 20-24 år. När mamman var 35 eller äldre vid födseln gick dock resultaten nedåt.

LÄS ÄVEN: barn ärver sin intelligens av mamman

Det finns många anledningar till att resultaten ser ut såhär. En anledning kan vara att de kvinnor som lyckas bli gravida vid en högre ålder ofta har en bättre hälsa, vilket kan göra barnen friskare. En annan kan vara att samhället hela tiden förändras, vilket gör att förutsättningarna blir bättre hela tiden. Därför har de barn som fötts några år efter sitt syskon haft bättre möjligheter, vilket i den här undersökningen kan se ut som att det är mammans ålder som avgör barnets framgång, medan det egentligen är något annat.

Det är dock fortfarande ett faktum att det blir svårare för en kvinna att bli gravid ju högre upp i åldrarna hon kommer, och risken för missfall ökar. Trots denna undersökning kan forskarna därför inte råda kvinnor att vänta med att skaffa barn!

LÄS ÄVEN: Ny forskning: för tidigt födda barn har ökad risk för lungsjukdomar

(Källa: Svenska Dagbladet)

Powered by Labrador CMS