Forskning: Engagerade vuxna ökar små barns inlevelseförmåga

När vi växer upp lär vi oss det sociala samspelet och en stor del av det är att kunna förstå andras perspektiv och att utveckla en inlevelseförmåga. Många forskare hävdar att förmågan utvecklas i fyraårsåldern, men nu visar forskning från Lunds Universitet att den utvecklas tidigare än så – om barnet är med engagerade vuxna.

Elia Psouni är utvecklingspsykolog och studerat barns inlevelseförmåga tillsammans med några kollegor. De utförde tre olika experiment med barn i tre- och fyraårsåldern. I två av experimenten fick ett barn i taget se en film som handlade om Maxi. I sekvensen som visas är Maxi ute och leker och under tiden flyttar hens pappa på Maxis favoritleksak. När Maxi sedan kommer in för att hämta sin leksak stannar filmen, och då frågar experimentledaren vart barnet tror att Maxi kommer att börja leta – där flygplanet finns eller där flygplanet var innan hen gick ut. I det tredje experimentet hade forskarna med sig samma berättelse fast i bilderboksform, men hade dragit ut den sista sidan.

LÄS ÄVEN: Forskning: Barn som går själva till skolan presterar och mår bättre

Oftast svarade barnen att Maxi skulle leta där flygplanet faktiskt ligger, trots att Maxi ju faktiskt inte vet att pappan lagt det där. Intressant nog visade studierna att barn svarade fel lika ofta när de hade tagit del av berättelsen ensamma, och när de varit med en vuxen var närvarande men oengagerad. När en engagerad vuxen var med däremot var det fler barn som svarade rätt.

– Barnen svarade oftare rätt, att Maxi skulle leta efter flygplanet där hen faktiskt lämnade det. Och detta berodde inte på att barnet mindes berättelsen i sin helhet bättre, utan det visar sig att de i större utsträckning uppmärksammade just att pappa flyttade leksaken när Maxi inte var där, säger Elia Psouni.

Ella poängterar dock att det inte räcker med att vara i samma rum, eller bara sitta bredvid barnet. Det gäller att den vuxne var engagerad i barnet och berättelsen för att barnet skulle koppla vart Maxi mest logiskt skulle leta.

– Att vara i samma rum som barnet räcker inte. Det är den vuxnas aktiva engagemang tillsammans med barnet som gör skillnad, säger Elia Psouni.

Källa: Forskning.se

LÄS ÄVEN: 4 sätt att stötta ett barn som känner sig utanför på sociala medier

Powered by Labrador CMS