Barn

NPF-dagen – Så kan du uppmärksamma funktionsvariationer

Visste du att det den 15 mars varje år är NPF-dagen? Det är en dag som instiftats för att uppmärksammas allas rätt till att vara olika!

"NPF" står för neuropsykiatrisk funktionsnedsättning eller -variation. Det finns olika diagnoser inom detta spektrum, men de är ofta närbesläktade och det är inte ovanligt att en person med NPF har lite olika diagnoser som fungerar parallellt med varandra.

Vanliga NPF-diagnoser

Några vanliga NPF-diagnoser som de flesta känner till är:

- ADHD

- ASD/Asberger syndrom

- Tourettes syndrom

- Språkstörningar

Vanliga symtom på NPF

NPF förknippas ofta med koncentrationssvårigheter, vilket är ett av de symtom som är vanliga inom NPF. Alla människor kan dock ha svårt att koncentrera sig då och då, och att ha svårt med koncentrationen är därför ingenting som i sig tyder på en NPF-diagnos. Har man däremot fler svårigheter som påverkar ens möjlighet att fungera i samhället av olika anledningar lan det röra sig om en NPF-diagnos.

Här är några saker som personer med NPF kan ha svårt med:

- Motorik

- Impulskontroll

- Aktivitetsnivå

- Att uttrycka sig i tal och skrift

- Minne och inlärning

- Samspel med andra

- Reglering av uppmärksamhet

NPF hos småbarn och skolbarn

Det är ofta under småbarnsåren som olika NPF-diagnoser kommer till känna, men inte alltid. Ibland är utmaningarna för barnet mycket tydligt för föräldern eller föräldrarna, men det är inte heller ovanligt att förskolepedagoger eller skolpedagoger lyfter en del utmaningar hos barnet om man misstänker att barnet kan behöva en diagnos. Det är viktigt att utmaningarna som barnet har i sin vardag synliggörs: det gör nämligen att barnet kan få rätt till resurser och stöd för att stötta barnets utveckling i förskolan och skolan.

Det är vanligt att barn med olika NPF-diagnoser har svårt att sitta stilla och att koncentrera sig. Ett tidigt tecken på NPF hos ett barn kan vara att barnet inte utvecklar språkförmågan i samma takt som barn i samma ålder. Det kan också vara så att de är påtagligt mer aktiva. En del barn är dock tvärtom mer lugna än sin omgivning, därför finns det inga symtom som är samma för alla NPF-diagnoser.

"NPF-barn" kan bli uteslutna från kalas eller vara för blyga för att gå

En utmaning som många barn med NPF-diagnoser har är att umgås med barn utan NPF-diagnoser. Det är inte ovanligt att barn med aspberger och autism känner sig osäkra inför ett barnkalas, eftersom höga ljud och oväntade överraskningar kan kännas jobbiga att hantera. Det finns många sätt man kan göra om man vill anpassa sitt kalas så att det ska funka även för någon som är lite känslig. Ett bra sätt är till exempel att säkerställa att det finns ett rum där man ska vara lugn och tyst, kanske kan man sitta och pärla tillsammans eller rita. Kan man inte erbjuda ett sådant lugnt rum på kalaset kan man bjuda in barnet med NPF-diagnosen till ett eget, lugnare kalas. Då kan barnen leka på nya villkor, där det inte är lika mycket stök och bök.

Den 15 mars är det NPF-dagen. Uppmärksamma den till andra vuxna i din närhet, och fundera på hur du själv släpper in och tillgängliggör ditt hus, hem eller arbetsplats för människor med NPF!

Powered by Labrador CMS