Nya förslaget: Föräldradagar ska kunna överlåtas till en annan vuxen 

Regeringen går vidare med ett förslag om att föräldradagar ska kunna överlåtas till en nära vuxen i barnets liv. 

Överlåta föräldrapenningen

Regeringen och Sverigedemokraterna vill att antalet så kallade dubbeldagar – då båda föräldrarna ska kunna vara lediga med barnet samtidigt – utökas från dagens 30 till 60 dagar. Dagarna ska också kunna användas fram till att barnet är 15 månader i stället för 12 månader, något som Kristdemokraterna meddelade redan i våras.

Beskedet är också att regeringen går vidare med ett omdebatterat förslag om att överlåta en del av föräldrapenningen – totalt 90 dagar – till någon annan nära vuxen i barnets liv som inte är förälder. Båda delarna ska börja gälla den 1 juli nästa år.

Överlåta föräldradagar till annan vuxen

Socialförsäkringsminister Anna Tenje (M) menar att effekterna av dubbeldagarna förbättrar kvinnors hälsa.

– Man ser ett minskat uttag av ångestdämpande medicin, större möjligheter att uppsöka eftervården om man haft förlossningskomplikationer, kvinnors välmående ökar samtidigt som anknytningen till den andra partnern blir mycket bättre, säger hon.

Förslaget om att kunna överlåta föräldradagar till en närstående, till exempel en mor- eller farförälder, gör enligt regeringen föräldraförsäkringen mer flexibel. Olika familjekonstellationer gynnas och män och kvinnor med ensam vårdnad kan lättare kombinera familjeliv och arbetsliv.

– Jag ser det som en stor jämställdhetsreform, säger Anna Tenje.

Vad som definieras som närstående blir dock upp till föräldern att avgöra.

– Staten ska inte gå in och definiera vem som är närstående, jag litar helt och fullt på föräldrarna.

Fakta: Föräldraförsäkringen

  • Föräldraförsäkringen kan betalas ut i 480 dagar för ett barn. Om det finns två föräldrar får de 240 dagar vardera.
  • Dubbeldagar är en möjlighet för föräldrar att ta ut föräldrapenning samtidigt för samma barn i 30 dagar under barnets första levnadsår. Regeringen vill utöka dessa till 60 dagar och förlänga tiden fram till att barnet är 15 månader.
  • Regeringen vill också att föräldrar med gemensam vårdnad ska kunna överlåta 45 dagar till en närstående vuxen till barnet. Eller 90 dagar för en ensamstående.
  • En reserverad månad som den ena föräldern inte kan överföra till den andra infördes 1995, en andra sådan månad infördes 2002 och en tredje började gälla 2016. Syftet var att öka pappornas uttag av föräldraledighet.
  • 1974 tog mammor ut 99,5 procent av alla föräldrapenningdagar.
  • 2016 stod mammorna för cirka 75 procent av föräldrapenningdagarna och papporna cirka 25 procent. 2020 var mammornas andel cirka 70 procent och pappornas cirka 30 procent.

Källa: Försäkringskassan, socialdepartementet

Powered by Labrador CMS