Antalet orosanmälningar till Socialstyrelsen om barn som far illa eller misstänks fara har ökat med 27 procent sedan 2018.
Antalet orosanmälningar till Socialstyrelsen om barn som far illa eller misstänks fara har ökat med 27 procent sedan 2018.

Orosanmälningar ökar – var tionde barn berörs

Var tionde barn i Sverige berördes förra året av orosanmälningar till landets socialtjänster, visar nya siffror. Antalet ärenden har ökat rejält de senaste åren och allt fler av dem gäller yngre barn som riskerar att hamna i kriminalitet.

Sammanlagt under fjolåret kom 216 000 barn till socialtjänsternas kännedom genom anmälningar, enligt Socialstyrelsens sammanställning. Det motsvarar 9,8 procent av alla barn i åldrarna 0–17 år.

Antalet orosanmälningar ökar

Totalt gjordes omkring 422 000 anmälningar om barn som far illa eller misstänks fara illa under 2021, skriver myndigheten i ett pressmeddelande. Det är 27 procent fler jämfört med 2018.

Ökningen syns även för antalet anmälningar per 1 000 barn, där siffran stigit från 154 till 192 under samma period.

Enligt Socialstyrelsen kan ökningen ha flera förklaringar, däribland att barnkonventionen blev lag 2020 och att digitala e-tjänster gjort det lättare att anmäla.

Var femte gäller våld i nära relationer

Var femte anmälan gäller våld i nära relationer. Samtidigt syns även nya tendenser i statistiken, däribland att allt yngre barn befinner sig i riskzonen för att hamna i kriminalitet. En annan ny tendens är brott och kränkningar som sker via sociala medier.

"Det kan både handla om barn som själva blir utsatta och om barn som utsätter andra för hot, våld och förnedring genom spridning av bilder eller filmer", säger säger Therese Olmsäter, utredare på Socialstyrelsen, i ett pressmeddelande.

Ytterligare ett nytt område är flickor som utövar våld mot andra flickor eller befinner sig i utkanten av gängmiljöer.

Powered by Labrador CMS