Barn

RS-virus eller vanlig förkylning? Det här är skillnaden

RS-virus eller vanlig förkylning? Det här är skillnaden

Det är inte alltid lätt att veta om ditt barn, eller du, har drabbats av det elaka RS-viruset eller en vanlig förkylning. Symtomen på RS-virus kan variera beroende på ålder på den som drabbats. Så hur kan man veta om det är RS-virus eller en vanlig förkylning när snoret börjar rinna? Vi reder ut skillnaden.

RS-viruset brukar vanligtvis nå sin kulmen samtidigt som förkylnings- och influensasäsongen och symtomen påminner mycket om vanliga förkylningssymtom. Men till skillnad från en vanlig förkylning kan RS-viruset ta sig längre ner i luftvägarna och orsaka problem som generellt är värre ju yngre du är och nyfödda bebisar upp till 6 månader riskerar att bli allvarligt sjuka och behöva sjukhusvård.

Läs mer: Barnsjukdomar - RS-virus

RS-virus, värre än en vanlig förkylning

I gruppen nyfödda bebisar upp till 6 månader är det störst risk att drabbas hårt och bli allvarligt sjuk om man blir smittad med RS-viruset. För så små barn finns stor risk att det blir en svår inflammation på luftrören i samband med virusinfektionen som gör att det bildas stora mängder slem i luftvägarna, det i sin tur gör att det blir svårt att andas eftersom så små barn redan har väldigt små och trånga luftvägar. Äldre barn och vuxna drabbas sällan hårt av RS-viruset men det kan leda till nedre luftvägsinfektioner och svår sjukdom hos personer med nedsatt immunförsvar som exempelvis beror på cancerbehandling eller organtransplantation.

RS-virus symtom hos små bebisar

I den mest sårbara gruppen, bebisar upp till 6 månader, kan RS-virus leda till svår sjukdom.

Vanliga symtom om din bebis har drabbats av RS är:

 • Feber
 • Nästäppa eller rinnsnuva
 • Hosta

Med andra ord, samma symtom som vid en vanlig förkylning. Om din bebis inte får svårare symtom så behövs sällan sjukhusvård. Beroende på din bebis ålder så kan du däremot behöva söka vård på grund av febern. Med bebisar under 3 månader ska man uppsöka vård vid feber oavsett temperatur och bebisar mellan 3-6 månader ska inte ha feber över 39 grader.

Svårare symtom på RS virus hos små bebisar är:

 • Bebisen är trött, slö och håglös – det som även kallas letargi
 • Äter lite eller inget alls, svår att mata
 • Snabb, ytlig andning med så kallat näsvingespel och indragningar. Det är tecken på att barnet kämpar med andningen.

Läs mer: Flaskmatning - så flaskmatar du i bebisens takt

RS-virus symtom hos småbarn

Vanliga symtom:

 • Nästäppa eller rinnsnuva
 • Hosta
 • Feber

Större bebisar och småbarn i förskoleåldern blir sällan allvarligt sjuka och får oftast inte samma svåra symtom som små bebisar kan få vid en pågående RS-infektion. Allt som oftast är symtomen samma som vid en vanlig förkylning, men det kan innebära betydligt mer snor.Barn i förskoleåldern behöver hjälp med att få ut snoret då de inte klara det på egen hand. Är de stora nog att snyta sig kan de få hjälp med det, annars kan snorsug och nässköljning vara effektivt för att få bukt med snoret tillfälligt.

RS-virus hos äldre barn och vuxna

För äldre barn och vuxna innebär en infektion med RS-virus nästan alltid symtom som vid en vanlig förkylning. Troligtvis har man vid det laget varit utsatt för så många RS-infektioner att kroppen byggt upp en immunitet som gör att man inte drabbas lika hårt.

Både RS-virus och en vanlig förkylning kan ge följande symtom:

 • Nästäppa eller rinnsnuva
 • Torrhosta
 • Feber
 • Halsont
 • Huvudvärk

I enstaka fall kan infektionen sätta sig på de nedre luftvägarna och man kan få exempelvis en lunginflammation, som man även kan få till följd av en förkylning. Men vanligtvis stannar symtomen i de övre luftvägarna.

Rs-virus hos äldre personer

Gamla människor har oftast sämre immunförsvar och kan därför också drabbas hårdare av RS-viruset. För deras del leder det ofta till nedre luftvägsinfektioner som orsakar lunginflammation som kan bli väldigt allvarligt om man är gammal och skör med underliggande sjukdomar. Det är just ytterligheterna väldigt ung, eller väldigt gammal som utgör den största risken att bli allvarligt sjuk vid RS-infektion.

Symtom på RS-virus hos äldre personer som innebär akut sjukvårdskontakt:

 • Cyanos – blå om läppar och under naglar, ett tecken på dåligt syreupptag
 • Djup, väsande hosta
 • Hög feber
 • Andningssvårigheter

Som sagt, det går inte att avgöra själv hemma om det är en vanlig förkylning eller RS-virus en själv eller ens barn har drabbats av. Det kan endast vården avgöra, så om du, ditt barn eller din äldre anhörig uppvisar förkylningssymtom som du tror kräver sjukhusvård är det bäst att ta situationen på allvar.

Läs mer: Barns ilska och utveckling - familjeterapeuten förklarar

Powered by Labrador CMS