Om ditt barn har skolångest finns det flera sätt att hjälpa till.
Om ditt barn har skolångest finns det flera sätt att hjälpa till.

Skolångest hos barn – så hanterar du den

Skolångest hos småbarn är ett vanligt fenomen, där barn upplever oro och rädsla inför skolgången. Det är viktigt att förstå att både barn och föräldrar kan uppleva denna ångest.

Vad är skolångest?

Forskning från Nemours visar att 86% av skolåldersbarn känner oro ibland, och 67% av dem vänder sig till sina föräldrar för råd när de är oroliga.

Ångest hos barn – 12 tips för att hjälpa till

Skolångest hos barn – symptom att vara uppmärksam på

Barn kan visa olika tecken på skolångest, inklusive:

 • Motvilja mot att stiga upp
 • Sömnproblem, ibland med sängvätning
 • Magsmärtor och diarré
 • Koncentrationssvårigheter
 • Inre rastlöshet
 • Talförändringar eller stamning
 • Ångestfyllda utbrott
 • Låg energi och motivation
 • Depression.

Skolångest hos barn – strategier för föräldrar

 1. Öppna kommunikationskanaler: Var tillgänglig för att diskutera ditt barns känslor och oro. Visa att du älskar dem och att de kan komma till dig med sina problem.

 2. Uppmuntra positivt tänkande: Hjälp ditt barn att flytta fokus från att vara ett offer till att känna sig mer kontrollerad och kapabel.

 3. Skapa en rutin: Återinföra en daglig rutin kan förbereda barnet för skolan. Gradvisa förändringar som att gå och lägga sig tidigare och minska skärmtiden kan vara till hjälp.

 4. Gör dem bekväma med skolmiljön: Besök skolan, se klassrummet och träffa lärarna i förväg för att minska oro inför den första skoldagen.

 5. Förstå barnets unika oro: Yngre barn kan oroa sig för att vara borta från föräldrar, medan äldre barn kan ha sociala oro. Identifiera och erkänna dessa specifika bekymmer.

 6. Dela egna erfarenheter: Prata om dina egna erfarenheter av ångest och hur du hanterade dem. Detta kan göra att barnet känner sig mindre ensamt med sina känslor.

 7. Var närvarande: Att följa med barnet till skolan kan visa att det finns en stödjande auktoritet.

 8. Kommunicera med skolan: Om mobbning är en faktor, prata med lärare och vid behov med föräldrar till barn som mobbar.

 9. Hantera nätmobbning: Vid nätmobbning, kräv att innehållet tas bort och överväg juridisk hjälp om nödvändigt.

 10. Stärka självförtroende: Aktiviteter som judo eller självförsvarskurser kan hjälpa barn som känner sig fysiskt utsatta.

 11. Överväga skolbyte: Om problemet är ihållande och inte kan hanteras, kan ett skolbyte övervägas.

 12. Professionell hjälp: I vissa fall kan professionell hjälp från en mentalvårdsexpert vara nödvändig.

Att hantera skolångest kräver tålamod, förståelse och aktivt stöd från föräldrar. Genom att vara lyhörd, stödjande och engagerad i ditt barns skolliv kan du hjälpa dem att hantera och övervinna sin ångest. Kom ihåg att varje barn är unikt och kan behöva anpassade strategier för att känna sig trygga och stödda.

Källor: Psychology Today, Pognae

 Läs mer:  Vett och etikett – detta måste du lära ditt barn

Läs mer:

Powered by Labrador CMS