Ett barn som vill bestämma allt.
Hur man kan hantera situationer med barn som vill bestämma allt.

Tips till dig som har ett barn som vill bestämma allt

Tips till dig som har ett barn som alltid ska bestämma.

De flesta barn har perioder då de vill bestämma, och det är knappast konstigt. Ibland kan det dock bli jobbigt, när barnet vill bestämma precis allting och kanske till och med vill bestämma över andra människor. Här kommer några tips på hur du kan tänka och göra när ditt barn vill bestämma allting.

Se över situationen

I dag får vi ofta höra att vi inte ska låta barnen bestämma för mycket, och att vi ska lära våra barn att vuxna bestämmer. Detta känns dock inte alltid helt rättvist, och man måste komma ihåg att alla familjer gör olika.

Fundera över om det verkligen är ett problem att ditt barn vill bestämma. Vad vill han eller hon bestämma? Bestämmer barnet över andra människor? Blir barnets behov av att bestämma ett problem på något sätt?

Om det främst handlar om mindre saker så kanske man faktiskt kan tillåta det. Det finns ingenting som säger att det behöver vara något dåligt att barnet får bestämma mycket, så länge man ser till att han eller hon vet att man inte får bestämma allt.

Låt barnet bestämma ibland

Det här hänger visserligen ihop med föregående punkt. En lösning kan helt enkelt vara att låta barnet få bestämma lite mer. Kanske har han eller hon inte fått bestämma så mycket tidigare - eller kanske är det precis tvärtom.

Om det inte handlar om några stora eller viktiga saker så kanske det kan vara okej att låta barnet få som det vill. Att ha barn kan vara en tillräckligt stor utmaning ändå, och det gäller att välja sina strider.

Med det sagt så ska man inte låta barnet bestämma precis allt - man får inte ta beslut åt andra, man får inte ta beslut som påverkar andra och barn ska förstås aldrig behöva ta stora och viktiga beslut om sådant som barnet inte kan förstå.

Mindre barn som vill bestämma

Det absolut viktigaste när man säger ifrån till mindre barn är att förklara. Att bara säga "nej, du kan inte få som du vill jämt" eller "nej, vi kommer inte att göra på det sättet" är inget svar som barnet kommer att godta. Självklart kanske barnet inte alltid godtar svaret om det innehåller en förklaring heller, men man måste ändå alltid ha en sådan.

Här gäller det också att ha tålamod, och att vara konsekvent. Och att vara konsekvent innebär inte att du alltid ska säga nej till allt, och inte låta barnet bestämma någonting. Det handlar snarare om att fortsätta säga nej till det som faktiskt är nej, annars lär du barnet att man får som man vill om man tjatar.

Större barn som vill bestämma

Med lite större barn är kommunikation alltid det bästa. Och återigen, bara för att du försöker prata med barnet och förklara betyder det inte att barnet alltid lyssnar. Men man ska heller inte underskatta barns förmåga att förstå, och ta till sig. Genom att ge en bra förklaring, besvara barnets frågor och kanske till och med förhandla lite ibland kan man faktiskt ta sig igenom det mesta.

Även här gäller det förstås att vara konsekvent och stå fast vid sitt nej, för att visa att man inte får som man vill om man tjatar. Men se också till att besvara barnets frågor och ge godtagbara förklaringar - "för att jag säger så" är inte en okej förklaring, men "för att du kan göra dig illa", "för att det blir orättvist mot dem andra" eller "för att vi inte har råd med det just nu" är betydligt bättre.

Powered by Labrador CMS