Börja förskolan – det här kan vara bra att tänka på inför ditt barns förskolestart.
Börja förskolan – det här kan vara bra att tänka på inför ditt barns förskolestart.

Vad är viktigt att tänka på när ens barn börjar förskolan? Tips!

Att ditt barn börjar förskolan är en stor milstolpe för både ditt barn och dig. Här är några saker du kan tänka på när ditt barn börjar i förskolan!

1. Förbered barnet på förskolestart

 • Samtal om förskolan: Genom att prata om förskolan kan du hjälpa ditt barn att förstå vad som väntar. Berätta om de aktiviteter de kan förvänta sig, som att leka, måla och sjunga sånger.
 • Bekanta figurer: Använd favoritböcker eller -program som innehåller karaktärer som går till skolan eller dagis. Genom att relatera till dessa karaktärer kan ditt barn känna sig mer bekvämt med tanken på förskolan.
 • Beskriv positiva aspekter: Betona roliga delar av förskolan, som att träffa nya vänner eller leka med nya leksaker.

2. Inskolning på förskolan

 • Gradvis introduktion: En gradvis introduktion till förskolans miljö kan underlätta övergången. Du kan börja med att vara där tillsammans med ditt barn i en kortare tid och sedan öka tiden dag för dag tills barnet känner sig tryggt nog att stanna själv.
 • Närvarande men inte i centrum: Under inkörningen kan du hålla dig i bakgrunden för att låta ditt barn utforska och interagera med de andra barnen, men finnas till hands om de behöver stöd.
 • Samarbete med personalen: Diskutera med personalen om hur bäst introducera ditt barn till förskolan. De har ofta erfarenhet av hur man hanterar olika situationer och kan ge råd.

3. Tydligt avsked på förskolan

 • Konsekventa rutiner: Att ha en fast rutin när du säger hejdå, till exempel en kram och en puss, kan ge ditt barn en känsla av trygghet.
 • Förmedla förtroende: Även om det kan vara svårt, försök att förmedla en känsla av lugn och förtroende när du lämnar ditt barn. Om du verkar orolig kan ditt barn känna av detta och känna sig osäkert.
 • Undvik att smyga iväg: Det kan vara frestande att smyga iväg när ditt barn är distraherat, men det kan skapa mer ångest när de inser att du har gått. En tydlig avskedsrutin är oftast bäst.

4. Rutiner inför och efter förskolan

 • Stabil morgonrutin: Genom att följa en stabil morgonrutin kan ditt barn känna en känsla av förutsägbarhet och trygghet. Det kan inkludera att vakna vid samma tid varje dag, äta frukost tillsammans och klä på sig.
 • Förberedelse kvällen innan: Om du kan, förbered saker som kläder, väska och matsäck kvällen innan. Detta kan göra morgonrutinen smidigare och mindre stressande för både dig och ditt barn.
 • Skapa en kvällsrutin: På samma sätt kan en kvällsrutin, som att läsa en bok tillsammans innan läggdags, hjälpa till att varva ner och förbereda för en god natts sömn. En bra sömn kan göra morgonen och dagen på förskolan lättare.

5. Kommunikation med förskolepedagogerna

 • Regelbundna uppdateringar: Uppmuntra förskollärare eller personal att ge regelbundna uppdateringar om ditt barns framsteg, interaktioner med andra barn och eventuella utmaningar de möter.
 • Förståelse för metoder: Förstå hur pedagogerna hanterar konflikter, gränssättning och andra vardagliga händelser. Ju bättre du förstår deras metoder, desto lättare blir det för dig att stödja dessa hemma och ge en konsekvent upplevelse för ditt barn.
 • Ömsesidig feedback: Dela med dig av dina iakttagelser och känslor, och var öppen för feedback från pedagogerna. Det kan ge dem insikt om hur ditt barn känner sig och beter sig hemma, vilket kan vara till hjälp i förskolemiljön.

6. Ta med något hemifrån till förskolan

 • Ta med favoritsaker: Ett älsklingssnuttetäcke, gosedjur eller en annan trösteföremål kan hjälpa ditt barn att känna sig tryggt i den nya miljön. Dessa föremål kan fungera som en bro mellan hemmet och förskolan.
 • Familjefoton: Ett foto av familjen kan också vara en källa till tröst. Barnet kan titta på det när de känner sig ensamma eller saknar hemmet.
 • Kommunicera med pedagogerna: Informera pedagogerna om det speciella objektet så att de kan hjälpa till att trösta ditt barn om det behövs eller förstå dess betydelse för barnet.

7. Hämtning på förskolan

 • Punktlig hämtning: Att vara punktlig signalerar till ditt barn att du är pålitlig. För ett barn kan några extra minuter kännas som en evighet, särskilt om de ser andra barn bli upphämtade.
 • Positiv återförening: Hämtningstiden kan vara en underbar tid för återförening. Visa entusiasm när du hämtar ditt barn, fråga hur deras dag har varit och lyssna aktivt.
 • Förståelse för förändringar: Om det skulle vara en dag då någon annan hämtar ditt barn eller om hämtningstiden skulle förändras, se till att förklara detta för ditt barn och informera pedagogerna i förväg.

8. Förvänta dig variation i humör

 • Anpassningsprocess: Kom ihåg att anpassning till förskolan kan vara en utmaning. Barnet kan ha dagar fyllda med glädje och andra dagar när de är mer tystlåtna eller kanske till och med ledsna.
 • Uttryckssätt: Barn kan uttrycka sina känslor genom beteende snarare än ord, så var uppmärksam på eventuella förändringar i beteendet som kan signalera hur de känner sig.
 • Stödjande kommunikation: Istället för att bara fråga "Hur var din dag?", kan du prova mer specifika frågor som "Vilken var den roligaste leken idag?" eller "Vem lekte du mest med idag?" Detta kan uppmuntra ditt barn att dela med sig mer och hjälpa dig att förstå deras upplevelse.

9. Hälsa på förskolan i förväg

 • Första intrycket: Genom att besöka förskolan innan den faktiska startdagen ger du ditt barn möjlighet att bilda ett första intryck av platsen utan det omedelbara trycket av separation. Detta kan göra den första riktiga dagen mindre överväldigande.
 • Bekanta ansikten: Om ditt barn redan har träffat några av pedagogerna och kanske till och med några av barnen, kan detta minska känslan av främlingskap. Ett bekant ansikte kan göra en stor skillnad i hur ett barn känner sig under de första dagarna.
 • Utforska omgivningen: Låt ditt barn upptäcka lekplatsen, klassrummet och andra utrymmen. Genom att göra detta tillsammans kan du hjälpa till att sätta ditt barn till mods och svara på eventuella frågor de har.
 • Ställ frågor: Detta besök är också en bra tid för dig att ställa eventuella frågor du har om dagliga rutiner, måltider, viloperioder etc. Ju mer informerad du är, desto mer förberedd och lugn känner du dig, vilket i sin tur kan påverka ditt barn positivt.

10. Lyssna på ditt barn

 • Aktivt lyssnande: Istället för att bara höra vad ditt barn säger, engagera dig i aktivt lyssnande. Det innebär att ge dem full uppmärksamhet, nicka, reflektera över vad de säger, och ställa uppföljningsfrågor.
 • Förstå genom beteende: Barn uttrycker ofta sina känslor och bekymmer genom sitt beteende snarare än med ord. Om ditt barn till exempel plötsligt inte vill gå till förskolan, kan det signalera att något stör dem där.
 • Skapa en trygg kommunikationsmiljö: Se till att ditt barn vet att de alltid kan prata med dig om vad som helst, oavsett om det är positivt eller negativt. Uppmuntra öppenhet genom att inte döma eller avfärda deras känslor.
 • Ge uttryck för dina egna känslor: Genom att dela med dig av dina egna känslor på ett lämpligt sätt, lär du ditt barn att det är okej att uttrycka sina känslor. Till exempel: "Ibland känner jag mig också ledsen när jag måste säga hejdå, men jag blir alltid så glad när jag hämtar dig igen."

Vilken ålder är den bästa åldern för ett barn att börja förskolan?

Det finns ingen universellt rätt ålder för ett barn att börja på förskolan, eftersom det bästa beslutet ofta påverkas av individuella faktorer relaterade till barnet, familjen och den specifika kulturen eller samhället. Men här är några överväganden som kan hjälpa dig att bestämma:

 • Mognadsnivå: Vissa barn är mer självständiga och sociala i unga år, medan andra kan ha större fördel av mer tid hemma med en förälder eller vårdgivare. Tänk på ditt barns personlighet och komfortnivå med att vara borta från hemmet.
 • Familjens behov: I många fall bestäms beslutet om när ett barn ska börja i förskola av föräldrarnas arbetskrav eller andra praktiska överväganden.
 • Socialt sammanhang: Förskolan erbjuder barn en möjlighet att interagera med andra barn och vuxna utanför deras familj. Denna tidiga socialisering kan vara värdefull för barnets utveckling av kommunikationsfärdigheter och anpassningsförmåga.
 • Hälsa och immunförsvar: Att gå till förskolan kan utsätta barn för fler bakterier och virus, vilket på kort sikt kan öka sjukdomsrisken. Men det finns också bevis för att detta kan stärka immunsystemet över tid.
 • Kulturella och samhälleliga normer: I vissa kulturer och samhällen är det vanligt att barn börjar i förskolan eller dagis vid en viss ålder. Att beakta dessa normer kan vara viktigt, särskilt om du vill att ditt barn ska ha en liknande upplevelse som sina kompisar.

Jobbigt att lämna barn på förskolan – vad ska jag göra?

Tycker du som förälder att det är jobbigt att lämna på förskolan? Ta del av våra tips för bättre förskolelämningar här.

Powered by Labrador CMS