Vett och etikett för barn – 16 tips
Vett och etikett för barn – 16 tips

Vett och etikett – detta måste du lära ditt barn

Att lära ditt barn att bete sig i sociala situationer är ovärderligt för dess utveckling. Här är 16 saker du måste lära ditt barn när det kommer till vett och etikett.

Att lära barn goda manér är inte bara en fråga om tradition eller social konvention, det är en vital del av deras utveckling och anpassning till samhället. Det finns flera anledningar till varför god vett och ettik är viktiga för barn.

Läs mer: Mobbning i skolan: Så gör du om ditt barn är mobbaren

Vett och etikett för barn – därför är det så viktigt

 1. Framgång i olika miljöer: Goda manér kan göra en stor skillnad i barns framgång inom arbete, studier och sociala möjligheter. Att förstå och öva på artighet och god etikett hjälper människor att komma överens med andra i olika situationer.

 2. Respekt och uppförande: Goda manér är ett uttryck för respekt, både för sig själv och andra. Det handlar om handlingar som visar självbehärskning, mjukt tal och tankeväckande gester. Uppförande definierar och påverkar karaktären.

 3. Sociala färdigheter: Barn som lär sig korrekt uppförande är bättre förberedda för att hantera stress och motgångar. Manér hjälper till att bygga viktiga sociala färdigheter, som är användbara i nya situationer och vid möten med nya människor.

 4. Självkänsla: Goda manér bidrar till en högre självkänsla. Att känna sig värdig respekt är viktigt för psykologisk hälsa och bidrar till ömsesidig respekt och bättre behandling av andra.

 5. Lycka och vänlighet: Vänlighet mot andra ökar individens lycka och känsla av tillfredsställelse. Det finns en positiv återkopplingsslinga mellan vänlighet och lycka, där en vänlig handling leder till större lycka, vilket i sin tur uppmuntrar till ytterligare vänliga handlingar.

 6. Ömsesidighet: Oförskämt beteende kan leda till social avstötning och negativa känslor, medan respektfullt beteende tenderar att bemötas med ömsesidighet och positiva relationer.

 7. Popularitet och relationer: Barn som är vänliga och empatiska mot sina kamrater tenderar att bli mer omtyckta och bygger starkare personliga relationer.

Goda manér är en grundläggande aspekt av barns utveckling, som påverkar deras sociala, akademiska och framtida yrkesframgång. Genom att lära barn goda manér ger föräldrar dem verktyg för att bygga respektfulla och framgångsrika relationer i alla aspekter av deras liv. Men vad ska man egentligen lära dem?

Läs mer: Ångest hos barn – 12 tips för att hjälpa till

Vett och etikett – detta måste du lära ditt barn

Dessa grundläggande 16 punkter är otroligt viktiga att lära ditt barn för att säkerställa att de har god manér:

 1. Säga 'tack' och 'varsågod': Viktigt att inte bara säga 'tack' utan också lära dem att svara artigt på ett tack, till exempel med 'varsågod'.
 2. Små tjänster: Uppmuntra barn att utföra små tjänster som att hålla dörrar öppna eller låta någon gå före i kön.
 3. Mobilanvändning: Lär barnen när det är lämpligt att stänga av eller sätta mobilen på ljudlös, som på bio, gudstjänster, födelsedagsfester och familjemiddagar.
 4. Erbjuda sin plats: Uppmuntra barn att erbjuda sin sittplats till äldre eller gravida personer.
 5. Svara på inbjudningar: Lär barn vikten av att svara på inbjudningar, oavsett formen på inbjudan.
 6. Tacka servicearbetare: Lär barn att uppskatta och tacka personer som hjälper dem i vardagen, till exempel servitörer, butikspersonal och lärare.
 7. Vänta med att äta: Lär barn att vänta med att börja äta tills alla vid bordet har fått sin mat.
 8. Använda inomhusröst: Undervisa barn om att anpassa sin volym och ton beroende på situationen.
 9. Presentera sig själva: Lär barn att presentera sig själva, med ögonkontakt och ett handslag eller annan hälsningsform.
 10. Turas om att tala: Lär barn att inte avbryta och vänta på sin tur att tala.
 11. Täcka för munnen vid hosta eller nysning: Lär barn att hosta och nysa i armbågen eller en näsduk.
 12. Artiga observationer: Uppmuntra barn att tänka innan de kommenterar andra människors utseende.
 13. Sociala medier: Undervisa barn om god etikett på sociala medier, inklusive att inte lägga ut bilder på andra utan tillstånd.
 14. Skriva tackmeddelanden: Uppmuntra barn att skriva tackkort eller skicka tackmeddelanden för gåvor de fått.
 15. Telefonetikett: Undervisa barn om hur man pratar i telefon, inklusive att säga 'hej' och avsluta samtalet artigt.
 16. Vara punktlig: Lär barn vikten av att vara i tid.

Källor: Reader's Digest, Att vara mamma, Lutums.

Läs mer: Gör ALDRIG detta om ditt barn kränker dig: "Det mest olämpliga är..."

Läs mer:

Powered by Labrador CMS