Att vara gravid senare i livet behöver inte vara sämre än att vara det tidigt.
Att vara gravid senare i livet behöver inte vara sämre än att vara det tidigt.

Föda barn sent i livet? Här är 7 fördelar du inte visste om

Fler kvinnor väljer att skjuta upp moderskapet till senare i livet. Även om det finns en del utmaningar med att bli gravid och föda barn vid en äldre ålder, finns det faktiskt några stora fördelar för både mammor och deras barn.

1. Starkare familjefokus

Elizabeth Gregory, författare till boken Ready: Why Women Are Embracing the New Later Motherhood, betonar i sin bok att kvinnor som får barn senare i livet ofta har uppnått personliga och karriärmässiga mål och är därför mer fokuserade på sina familjer.

2. Längre livslängd och skarpare hjärna för mamman

En studie visar att försenat moderskap är kopplat till längre livslängd. Kvinnor som får sitt sista barn efter 33 års ålder har större chans att leva till 95. Dessutom finns det en positiv koppling mellan att få barn senare i livet och kognitiva förmågor senare i livet.

3. Äldre mammor har ofta mer pengar

Äldre mödrar tenderar ofta att ha högre inkomster. En undersökning av europeiska kvinnor visade att kvinnors löner ofta är som högst vid 39 års ålder. De som blir föräldrar vid 35 års ålder tjänar i genomsnitt ca 500 000 kronor mer per år jämfört med de som fick sitt första barn vid 20 års ålder.

4. Fördelar med att födas under en senare tidsepok

En svensk studie från 2016 visade att barn som föds senare har fördelar gällande hälsa och utbildning på grund av samhälleliga och teknologiska framsteg under 1900-talets senare hälft.

5. Större sannolikhet att vara i ett partnerskap

Över 85% av kvinnorna som får barn senare i livet är i ett partnerskap eller gifta. Att ha två föräldrar innebär generellt mer emotionellt och fysiskt stöd samt större ekonomiska fördelar för barnen, enligt Gregory.

6. Äldre mammor glädjer sig mer åt barnet

En studie från 2017 visar att äldre föräldrar tenderar att känna mindre stress och större glädje och tillfredsställelse efter att ha fått barn, jämfört med yngre föräldrar. Forskningen betonar att lyckan ökar bland äldre mammor i samband med och efter barnafödande. Denna effekt verkar inte existera eller är bara tillfällig hos yngre mammor.

7. Äldre mammor har ofta ett mer positivt föräldraskap

Äldre kvinnors mognad och stabilitet leder ofta till ett mer positivt och tålmodigt föräldraskap. Detta stöds av en studie från Storbritannien som visar att barn till äldre mammor upplever färre oavsiktliga skador och socio-emotionella problem, vilket tyder på att erfarna mödrar kan dra nytta av ett bredare stöd som minskar föräldrastress.

En studie från 2017 av nederländska forskare undersökte psykosocial utveckling hos två grupper barn i åldrarna 7, 11 och 15 år. En grupp barn hade mammor som var äldre än 31 år, medan den andra gruppen hade mammor yngre än 31 år. Forskarna upptäckte att äldre mammor var mindre benägna att skälla på eller fysiskt disciplinera sina barn.

Finns nackdelar med att föda barn sent

Men det finns också utmaningar med att få barn senare i livet. Fertiliteten minskar med åldern, både hos kvinnor och män. Kvinnor föds med ett bestämt antal ägg och deras chanser att bli gravida minskar eftersom de inte producerar lika många livsdugliga ägg som kan befruktas.

Det finns också ökade risker för hälsoproblem under graviditeten för äldre kvinnor, bland annat högt blodtryck, infektioner och hjärtsjukdomar, enligt News in Health.

Lästips: Äta stark mat under graviditeten – är det säkert?

Lästips: Sömnproblem under graviditeten? Därför har du dem

Läs mer:

Powered by Labrador CMS