BLOGG

Investera i solceller och sänk elräkningen till 0 kr

Att ha barn är dyrt och varje krona räknas i hushållsbudgeten. Genom att investera i solceller med batterilagring kan ni nå 0 kr i elräkning och samtidigt göra en insats för miljön. Ni kan alltså ge era barn en bättre värld samtidigt som ni sparar pengar – det är en win-win som är väl värd att överväga.

En långsiktig investering

Att investera i solceller är som att plantera ett träd – det kräver tid, tålamod och initiala kostnader, men belöningen är en riklig skörd i framtiden. De pengar ni lägger ut idag kommer att betala igen sig med råge. Och redan från start kan ni nå 0 kr i elräkning med solceller och batterilager. Dessutom bidrar ni till en mer hållbar framtid genom att ni minskar ert beroende av fossila bränslen.

De initiala kostnaderna kan verka höga, men det finns statliga stöd som gör det mer överkomligt. Med det gröna skatteavdraget kan ni dra av 20 % av kostnaderna för installation av solceller och upp till 50 % om ni inkluderar batterilagring.

Producera själva den el ni behöver

Solceller omvandlar solljus till elektricitet med hjälp av halvledarmaterial, oftast kisel. När solens strålar träffar solpanelerna, genererar de el som kan användas i bostaden.

En typisk villa förbrukar runt 12 000 kWh per år, och en solcellsanläggning på 5 kW kan producera ungefär 5 000 kWh per år under svenska förhållanden. Det skulle då täcka ungefär 40% av hushållets elbehov. Men varför stanna där? Med en större anläggning, som kompletteras med batterilagring, kan ni täcka hela elbehovet.

Tänk också på att det inte bara har med ekonomi att göra, utan också hållbarhet. Varje kilowattimme som genereras av solceller är en kilowattimme som inte behöver produceras av fossila bränslen.

Hur är det med återbetalningstiden då?

Återbetalningstiden för solcellsanläggningen är förstås också en viktig faktor. För en vanlig solcellsanläggning utan batterilagring kan återbetalningstiden ligga mellan 10 och 15 år, beroende på olika faktorer som elpris, installationens kostnad och mängden elenergi som genereras. Om förutsättningarna är optimala, kan återbetalningstiden vara så kort som 7 till 8 år.

Med batterilagring blir återbetalningstiden något längre på grund av de extra kostnader som batteriet medför. För att sätta det i perspektiv: En solcellsanläggning på 5 kW kan generera besparingar på cirka 7 500 kronor per år, vilket ger en återbetalningstid på cirka 12 år utan batteri och 15 år med batteri.

Om solcellsanläggningen producerar mer el än ni behöver kan ni få betalt genom att sälja överskottselen tillbaka till elnätet. Det kan bidra till snabbare återbetalning av investeringen.

Ta steget

Solceller är ett hållbart val för framtiden. Genom att välja solenergi hjälper ni till att bevara naturresurser och främja en grönare planet. Solceller har dessutom lång livslängd och kräver minimalt med underhåll. En investering i solceller handlar alltså inte bara om att spara pengar på kort sikt, utan också om att investera i en bättre framtid för er barn och kommande generationer.

Genom att sänka era elkostnader och minska ditt koldioxidavtryck, gör ni en dubbel insats, för både plånboken och planeten. Det är en insats som fortsätter att ge tillbaka år efter år, både ekonomiskt och miljömässigt. Bidra till att göra skillnad för din familj och vår gemensamma miljö.

Powered by Labrador CMS