10 handfasta tips till dig inför ditt barns skolstart

Att börja skolan är en stor omställning för ditt barn men också för dig som förälder. Ditt barn har tagit ett stort kliv in i skolvärlden där det händer en hel del nytt. Vi har frågat Sophie, som är åk. 4-6 lärare på en skola i Eskilstuna kommun, om handfasta tips för att du som förälder ska kunna underlätta skolstarten för både dig och ditt barn.

Tips inför skolstarten som underlättar vardagen

1. Låt det ta tid

Att börja skolan är en stor förändring för både barnet och föräldern. Låt förändringen få ta sin tid!

2. Morgonrutiner

Se över morgonrutinerna så att du tillsammans med ditt barn kan få en bra start på dagen - en positiv känsla som sedan kan följa barnet in i klassrummet.

3. Relation mellan hem och skola

Värna om relationen mellan hem och skola. Den är otroligt viktig för barnet. Prata med läraren och kom överens om hur och när kontakten ska ske t.ex. sms, veckobok eller mejl. Ett förslag är också att ta upp önskemål om en stående drop in-tid för föräldrar om någon sådan inte finns.

4. Förälderns rättigheter och skyldigheter

Lita på lärarens kompetens och ha förståelse. Ingen är perfekt. Lärare är människor precis som alla andra. Vet gärna dina rättigheter som förälder men se även över dina skyldigheter.

5. Extrakläder

Se till att extrakläder och regnkläder för ditt barn alltid finns på skolan. Det kan vara en trygghet för barnet att t.ex. slippa låna någon annans kläder om det blir blött eller lerigt.

6. Sömn och dagens första måltid

Se till att ditt barn får ordentligt med sömn och äter en stadig frukost. Skicka med bra mellanmål till skolan. Vi kan inte förvänta oss att ett trött och hungrigt barn ska lära sig något.

7. Hjälp ditt barn ta ansvar

Lär ditt barn att ta eget ansvar men hjälp gärna till att kolla igenom skolväskan innan och efter skolan för att undvika att eventuellt missa viktiga papper.

8. Barn är olika

Var försiktig med att jämföra ditt barn allt för mycket med andra. Vi är alla olika! Vi lär på olika sätt och i olika takt.

9. Våga be om hjälp

Ta tillvara på skolans resurser om du känner oro för ditt barn. Skolsköterska och kurator kan vara guld värda. Informera läraren om barnets situation så att läraren kan göra det bästa för barnet under skoltiden.

10. Prata om skoldagen

Ta för vana att prata igenom skoldagen med ditt barn på kvällen för att låta barnet bearbeta alla nya intryck och känslor som kommer med det stora steget in i skolvärlden.

Lycka till!

Diskutera med andra!

I vårt forum kan du prata med andra kring ditt barns skolgång, här kan du fråga precis vad du vill och få svar eller kanske en annan synvinkel på din fundering.

Inte medlem ännu? Välkommen att bli det här!

Läs mer:

Skolstart - Annette Fagerström svarar på frågor

Detta behövs inför skolstarten

Powered by Labrador CMS