Som ny förälder har du tre månader på dig att skicka in namnansökan till Skatteverket.

Det händer om du inte bestämt namn i tid – Skatteverkets konsekvenser: ”Tusentals kronor”

När du får barn har du tre månader på dig att registrera barnets namn hos Skatteverket. Men vad händer om du inte skickar in blanketten i tid? 

Att bestämma namn på ditt nyfödda underverk kan ibland vara ett riktigt svårt beslut. Enligt personnamnlagen måste man välja namn på sitt barn inom tre månader efter det att barnet fötts och trots att nio plus tre månaders betänketid kan verka mycket, är det ändå många som inte lyckas komma på det perfekta namnet på den tiden. 

Vad händer om du inte har ett namn efter tre månader? 

Redan en vecka efter att bebisen sett dagens ljus skickar Skatteverket hem en blankett med ansökan namn på bebisen som ska fyllas i och skickas tillbaka till myndigheten. 

Men om namnet inte har registrerats hos Skatteverket inom tre månader kan det få en hel del konsekvenser. 

– Vi påminner vårdnadshavarna om att de ska ansöka om namn inom en viss tid. Om det inte kommer in någon ansökan ska Skatteverket förelägga barnets vårdnadshavare om att ansöka om förnamn inom en viss tid, har Christina Forss, rättslig representant på folkbokföringen på Skatteverket, förklarat för Mama

Både påminnelsen och föreläggandet skickas som ett brev på posten. Men om det ändå inte kommer in en namnblankett – skickar Skatteverket ytterligare ett föreläggande och den här gången tillkommer vite, alltså en böter, som ska delges föräldrarna. 

– Vitesbeloppet baseras på personens inkomst så det är individuellt hur mycket det blir men det är ett kännbart belopp på tusentals kronor, säger Christina Forss till Mama. 

Fritt fram ett byta namn 

Att välja förnamn till sitt nyfödda mirakel är ett stort beslut, men det är fullt möjligt att byta namn. Istället för att riskera påminnelser och dyra viten kan det därför vara fördelaktigt att skicka in ett namn och sedan byta om man inte känner sig helt nöjd. 

Slår hål på myten: Skatteverket väljer inte namn till barnet 

En myt är att Skatteverket tillslut ger barnet ett förnamn själv. Men så är det inte. 

– Nej, Skatteverket har ingen möjlighet att bestämma ett eget förnamn för familjen. Familjen måste själva ansöka om förnamn för barnet, tydliggör Christina Forss. 

Men om barnet däremot saknar efternamn kliver Skatteverket in. Även för efternamnet har föräldrarna tre månader att bestämma sig. Men om vårdnadshavaren inte gör så, får barnet samma efternamn som förälderns som har burit och fött barnet. 

När Skatteverket har registrerat namnen får föräldrarna ett registerutdrag hemskickat där barnets namn framgår.

Regler kring namn på ditt barn

• Barnet måste ha minst ett förnamn och ett efternamn.

• Förnamn får inte kunna leda till obehag hos den som ska ha det, eller väcka anstöt hos någon annan. Det får inte heller uppfattas som ett efternamn eller vara olämpligt som förnamn av någon annan anledning.

• Förnamnet får inte uppfattas som ett efternamn.

• Ansökan sker på en blankett som Skatteverket skickar till vårdnadshavare inom en vecka efter att födseln har registrerats i folkbokföringen. 

• Att ansöka om namn till ditt barn är gratis. 

• Har du fött barn utomlands kan andra regler gälla.

Källa: SkatteverketPowered by Labrador CMS