Svensk forskning visar att barn med typ 1-diabetes vars föräldrars utbildningsnivå är högre har bättre kontroll på sitt långtidsblodsocker än barn som har föräldrar med lägre utbildning.
Svensk forskning visar att barn med typ 1-diabetes vars föräldrars utbildningsnivå är högre har bättre kontroll på sitt långtidsblodsocker än barn som har föräldrar med lägre utbildning.

Din utbildningsnivå kan påverka ditt barns diabetes – visar forskningen

Svensk forskning visar att barn och ungdomar som lever med typ 1-diabetes vars föräldrar är högutbildade har bättre koll på sitt blodsocker än barn där föräldrarna är lågutbildade, det rapporterar Dagens Medicin.

När man lider av typ 1-diabetes är det viktigt att man har koll på långtidsblodsockret – ett medelvärde visar hur det varit de senaste tre månaderna. Om siffran är för hög ökar risken för komplikationer.

Föräldrarnas utbildningsnivå påverkar barnets diabetes

Hur högt respektive lågt långtidsblodsockret ser ut hos barn med typ 1-diabetes beror på hur hög eller låg föräldrarnas utbildningsnivå är, enligt en svensk forskning.

Forskarna analyserade data från nästan 20 000 barn och ungdomar i det Nationella diabetesregistret och såg då tydliga kopplingar mellan barnens nivå på långtidsblodsockret HbA1c och föräldrarnas utbildning. Ju lägre utbildning föräldrarna hade, desto högre var nivån på långtidsblodsockret hos barnen.

– Det är välkänt att puberteten ofta ställer till det för blodsockerkontrollen hos barn med typ 1-diabetes. Men i vårt material påverkas blodsockerkontrollen under puberteten betydligt mindre hos barnen vars mammor och pappor är högutbildade, säger Oskar Pekkari, en av forsarna bakom studien till Dagens Medicin.

Föräldrarnas inkomst påverkar inte barnets diabetes

Studien visade också att föräldrarnas inkomst inte hade någon påverkan på långtidsblodsockret, utan enbart föräldrarnas utbildningsnivå.

Powered by Labrador CMS