Medellivslängden i Sverige: Så gamla blir vi i genomsnitt

Hur gamla blir svenskarna i genomsnitt? Vilka faktorer styr egentligen medellivslängden? Är det sant att kvinnor lever längre än män? Allt för föräldrar har svaren.

I de rikaste länderna i världen lever vi i genomsnitt 18 år längre än i fattiga länder. I Sverige blir vi äldre och vår medellivslängd blir högre för varje år.

Ända sedan 70-talet har männens livslängd ökat mer än kvinnornas i Sverige. För 40 år sedan levde kvinnor i genomsnitt 6,1 år längre än männen. Lever kvinnor längre än män idag? Det får du se i vår samlade statistik från SCB!

Vad är medellivslängden för män i Sverige?

80,6 år

Vad är medellivslängden för kvinnor i Sverige?

84, 3

Lever kvinnor längre än män?

Ja, kvinnor blir i genomsnitt 3,7 år längre än männen i Sverige. Det beror på olika faktorer, bland annat att män generellt har sämre levandsvanor än kvinnor. Män löper också större risk att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar, 44 % högre än en jämnårig kvinna. En tredje faktor sägs vara att män i lägre utsträckning söker vård än kvinnor.

Varför ökar männens medellivslängd i Sverige?

Skillnaden mellan könen när det kommer till medellivslängden beror framför allt på att männen ökar sin medellivslängd. Det beror på att mäns alkohol- och tobakvanor har minskat dramatiskt de senare årtiondena.

Vilka faktorer påverkar vår medellivslängd i Sverige?

Under 1900-talet skedde en omfattande förbättring av vår levnadsstandard i Sverige. Än idag ökar vår medellivslängd, framför allt männens. Socioekonomiska faktorer spelar stor roll i hur gamla vi blir idag, det vill säga, faktorer som utbildning, klassposition, inkomst och yrkestillhörighet påverkar din livslängd.

Hur räknar man ut medellivslängden?

Medellivslängden i Sverige räknas ut genom att mäta hur gamla de som dog under det senaste året var. Svårare än så är det alltså inte! För kvinnor i Sverige ligger den just nu på 84,3 år, medan männens medellivslängd var 3,7år kortare, 80,6 år.

Olika medellivslängd i olika län i Sverige

Det är intressant att titta på statistik om hur olika medellivslängden är om man slår ut den över hela Sverige. Då har till exempel män i Norrbottens län just nu lägst medellivslängd i hela Sverige 79, 59 år. Är du man och bor i Hallands län är du mer lyckligt lottad, då bor du nämligen i länet i Sverige där män blir som äldst, 82,09 år. Märk väl då att det skiljer hela tio år mellan männens medellivslängd i Norrbottens och Hallands län.

Samma län utmärker sig både som bäst och sämst för kvinnor: i Norrbottens län blir kvinnorna i genomsnitt 83,20 år och i Hallands län 85,13 år. Det är alltså inte lika stor skillnad mellan länen när det kommer till medellivslängden på kvinnor.

Mer:

Medellönen i Sverige: Så mycket tjänar genomsnittet i månaden

Powered by Labrador CMS