Det finns flera saker som är bra att tänka på när du skilt dig som förälder.
Det finns flera saker som är bra att tänka på när du skilt dig som förälder.

Skilsmässa med barn? Det ska ni tänka på

Skilsmässor och separationer är komplexa och utmanande, särskilt när barn är inblandade. Det är viktigt att du som förälder fokuserar på att skapa en fungerande föräldrarelation efter separationen för att stödja sina barn.

Malin Bergström som skrivit boken, "Att skiljas med barn – föräldrar i två hem", förklarar i en intervju med Femina att en central aspekt är att skilja på föräldrarelationen och den tidigare parrelationen. Det är viktigt att skydda barnen från konflikter som hör till den avslutade parrelationen.

Kommunikation och tydlighet

Kommunikation mellan föräldrarna bör vara korrekt, neutral och trevlig enligt Bergström. Detta skapar trygghet och stabilitet i föräldraskapet och hjälper barn att hantera förändringen. 

Klara överenskommelser om vårdnad, boende och umgänge är nödvändiga för att skapa en stabil och förutsägbar vardag för barnet. Enligt 1177 är det också avgörande att båda föräldrarna stödjer barnets relation till den andra föräldern, oavsett sina egna känslor gentemot ex-partnern.

Anpassa roller och rutiner

Föräldrarna behöver anpassa sina roller och rutiner för att skapa en ny vardag för barnet, även om de bor på två olika ställen. Det är viktigt att barn får uttrycka sina känslor och upplevelser kring separationen och att föräldrar lyssnar utan att belasta dem med vuxenproblem. 

Ibland kan det vara bra att barn pratar med andra vuxna de litar på, som familjevänner eller skolpersonal.

Konflikthantering 

För att hantera konflikter och ilska, bör föräldrar undvika att involvera barn i deras konflikter och inte låta egna känslor påverka barnets relationer. Föräldrar kan söka stöd hos kommunens familjerådgivning för hjälp med kommunikation och relation efter separationen. 

Vid oenighet erbjuder kommunen samarbetssamtal, fokuserade på viktiga frågor som rör barnet. Slutligen är det viktigt att när en ny partner introduceras i barnets liv, sker detta i en takt som barnet är bekväm med och att man respekterar barnets behov.

Läs mer:

Powered by Labrador CMS