Stor åldersskillnad leder oftare till separation

Separation är vanligare bland par med stor åldersskillnad än för jämnåriga par, visar en studie. Allra lägst risk löper par där mannen är högst två år äldre.

Kvinnor som har en äldre partner är yngre när de skaffar barn, har lägre utbildning och tjänar mindre pengar innan de blir mammor, enligt studien.
Kvinnor som har en äldre partner är yngre när de skaffar barn, har lägre utbildning och tjänar mindre pengar innan de blir mammor, enligt studien.

Studien från Stockholms universitet visar att för par med svensk bakgrund är risken för separation större om mannen är äldre än kvinnan.

– Vi såg till exempel att kvinnor som har en äldre partner är yngre när de skaffar barn, har lägre utbildning och tjänar mindre pengar innan de blir mammor. Det skulle också kunna avspegla skillnader i värderingar men det får framtida studier titta närmare på, säger Caroline Uggla, forskare i demografi vid Stockholms universitet i ett pressmeddelande.

Resultaten kvarstod även när forskarna korrigerade för utbildningsnivåer och ålder vid första barnet.

– Det kan hända att det kostar på att bryta mot de sociala normer kring parrelationer som råder i ens grupp, och att det avspeglas i att relationen spricker. Men det är också möjligt att de som vågar bryta mot normer också har en lägre tröskel för att sedan lämna relationen” säger Uggla i pressmeddelandet.

Lägst risk hos par där mannen är högts två år äldre

Risken att separera är lägst när mannen är högst två år äldre än kvinnan. Det är också den vanligaste åldersskillnaden i Sverige.

– För par med invandrarbakgrund från Afrika och Mellanöstern, var separationsrisken som störst när kvinnan var äldre än mannen, förmodligen för att en äldre kvinna med en yngre man var en ovanlig konstellation för den gruppen, säger Caroline Uggla i pressmeddelandet.

För par med utländsk bakgrund spelade det inte så stor roll hur mycket äldre än kvinnan mannen var, när man beaktat andra faktorer som inkomst och hur gammal kvinnan var när hon fick barn.

Läs mer:

nyheter åldersskillnad

Powered by Labrador CMS