Familj

Surrogatmödraskap ökar i Sverige

Surrogatmödrarskap är ett omdebatterat fenomen, och har länge varit ovanligt i Sverige men de senaste åren har antalet surrogatmödraskap ökat i Sverige.

Vad är surrogatmödrarskap?

Surrogatmödraskap innebär att en kvinna genomgår en graviditet, antingen med ekonomisk betalning eller endast altruistiskt, för att ge någon annan ett barn. Det finns två olika sorters surrogatmödraskap, dels patiellt vilket innebär att surrogatmamman även donerar sitt ägg vilket gör henne till barnets biologiska mamma. Det är dock relativt ovanligt. Den andra sorten är fullständig, vilket innebär att surrogatmamman inte har någon bioologisk koppling till barnet, utan både ägget och spermierna kommer från den tilltänka föräldern eller genom äggdonation.

I den svenska sjukvården är det inte tillåtet, varken med eller utan ekonomisk ersättning. Anledningen till det är för att man inser att det ska vara ”fritt från påtryckningar, känslor av inre tvång eller dolda ekonomiska motiv” att ta beslutet att bära ett barn. Det kan vara svårt att säkerställa det vid surrogatmödraskap av flera anledningar, bland annat för att branschen är oreglerad och för att det ses som etiskt då det lätt är kvinnor i utsatta situationer som blir surrogatmödrar. Däremot är det inte förbjudet att söka sig utomlands för att försöka få barn via surrogatmödraskap.

Surrogatmödrarskap ökar i Sverige

I Sverige har antalet adoptioner sjunkit dramatiskt de senaste decennierna. Fram till augusti i år (2018) hade 98 barn adopterats till Sverige. Antalet barn i Sverige som fötts genom utländska surrogatmödraskap däremot beräknas bli omkring 150-180 2018, menar Staffan Sörenson som är delägare i den svenska surrogatmödraagenturen Nordic surrogacy. Trots att surrogatmödrarskap ännu är kontroversiellt så ökar efterfrågan på det marknaden.

Surrogatmödraskap i media

I SVTs Uppdrag granskning ”De nya surrogatmödrarna” undersöks surrogatmödraskapsbranschen. ”Allt fler svenskar reser utomlands för att få barn med hjälp av surrogatmödrar. Uppdrag granskning söker kvinnorna som bär på barn åt andra - och möter baksidan av en växande bransch”. Programmet sänds 19 september men går att se på SVT Play här!

Powered by Labrador CMS