Vinterkräksjukan – så sprids den
Vinterkräksjukan – så sprids den

Vinterkräksjukan – så sprids den

Varje år kommer den ovälkommet till oss eller till någon i vår närhet. Vi pratar naturligtvis om vinterkräksjukan. Forskning att viruset även kan transporteras i små vattendroppar, och inte bara i stora.

Viruset som ligger bakom vinterkräksjukan är otroligt smittsamt, dels för att det kan överleva länge i miljön och dels för att viruspartiklarna saknar ett hölje vilket gör dem svåra att döda. Tidigare har viruset bara sagts smitta genom direkt beröring eller via stora droppar (från exempelvis kräk eller avföring) som hamnar på marken eller andra ytor, och sedan inte sprids i luften. Men forskning visar att viruset även smittas via små, små droppar och det räknas därmed som att det även smittar via luften. Därför kan man behöva komplettera de metoder som idag finns för att begränsa smittspridningen.

Läs mer: Vinterkräksjukan är här – så skyddar du dig och familjen från att smittas!

Så smittar vinterkräksjukan

Vinterkräksjukan, eller caliciviruset som är det virus som sprider sjukdomen, är synnerligen smittsamt och sprids lätt på olika sätt. Det krävs inte många viruspartiklar för att bli smittad och en endast en droppe från kränkning eller avföring kan innehålla miljontals virus.

Så kan du smittas av vinterkräksjukan:

  • Via direktkontakt med smittade personer, exempelvis om du står nära när hen kräks eller att droppar från kräk och avföring sprids från den smittade personen till dig.
  • Via livsmedel och dryck som har hanterats av en sjuk person kan smittan spridas vidare . Därför bör en sjuk person hålla sig borta från köket om hen bor tillsammans med fler i hushållet.
  • Även livsmedel som sköljts med förorenat vatten kan sprida caliciviruset då det kan överleva lång tid utanför kroppen. Exempelvis på frysta bär som importeras. Därför bör dessa importerade bär kokas innan de äts. Caliciviruset förstörs vid upphettning över 70 grader men överlever frysning.

Så undviker du vinterkräksjukan

Oavsett exakt hur viruset sprider sig finns det en del saker du och familjen kan göra för att unvikda att smittas av vinterkräksjukan. Här är några:

  • Tvätta händerna noga innan ni äter och efter toalettbesök
  • Andvänd flytande tvål och torka händerna med pappershanddukar om ni vistas på offentliga platser. Byt handdukar ofta hemma.
  • Undvik buffér i tider när vinterkräksjukan går
  • Håll dörrar stängda till rum där smittan finns om möjligt och fäll ner toalettlocket innan ni spolar på toaletten.
  • Undvik att träffa sjuka personer om möjligt.

Läs mer: Vinterkräksjukan – allt du behöver veta om calicivirus

Källa: Forskning.se, 1177

Powered by Labrador CMS