Andelen förlossningar som genomförs med kejsarsnitt har ökat de senaste åren.

Allt fler föds med akut kejsarsnitt i Sverige

Kejsarsnitt blir allt vanligare och de senaste åren syns särskilt en ökning av andelen akuta kejsarsnitt.

Andelen kejsarsnitt har ökat varje år de senaste fem åren, enligt siffror från Socialstyrelsen. Framför allt har man sett en ökning av de akuta kejsarsnitten, från 9 procent 2017 till 10,4 procent i fjol.

– Vi kan se en tendens till att det ökat de sista åren samtidigt som de planerade kejsarsnitten ligger stabilt, säger Anna Sandström, föredragande läkare på Socialstyrelsen.

Ökning av kejsarsnitt i Sverige

Förra året genomfördes 18,6 procent av förlossningarna med kejsarsnitt. Varför just de akuta kejsarsnitten ökat på senare år går inte att säga bara genom att titta på siffrorna. Det behöver man titta vidare på, menar Socialstyrelsen.

– Vi vet att det är bra att vi kan göra akuta kejsarsnitt när det finns behov för mamma eller barn, det är en viktig åtgärd. Vi vill ha så låg andel kejsarsnitt som möjligt men ändå med hög medicinsk nivå, säger Anna Sandström.

Andelen kejsarsnitt skiljer sig

Myndigheten kan även se att andelen kejsarsnitt skiljer sig en hel del mellan olika regioner. I Stockholm och Värmland är andelen som högst, omkring 21 procent. Östergötland tillsammans med Dalarna och Jönköping har den lägsta andelen kejsarsnitt, cirka 13,5 procent.

Powered by Labrador CMS