Sök på innehåll hos Allt för föraldrar

Carin Holmberg om mäns homosocialitet

Skrivet av Katjana
Om kvinnor och män tillsammans ska motarbeta manssamhället måste båda erkänna dess existens, annars finns det inget att samarbeta kring. Men tar man upp frågor om all från vardagssexism till mäns våld mot kvinnor och barn slår män ifrån sig. De formulerar sig vanligtvis enligt följande: "Jag förtrycker inte kvinnor"; "Jag älskar kvinnor"; "Jag skulle aldrig slå en kvinna" och "Män är också förtryckta".

Flertalet män blir provocerade av väldokumenterade företeelser som kvinnors samhälleliga underordning och kvinnomisshandel. Man skulle kunna tro att män blir upprörda över förekomsten av dessa fenomen. Nej, i stället känner de sig kränkta av att manssamhället påtalas. Män anser vanligtvis inte att de har ansvar för kvinnoförtrycket och känner sig orättvist anklagade när man påstår det motsatta.

Det finns framför allt två orsaker till att män håller kvinnors underordning ifrån sig. För det första är män ovilliga att konfronteras med andra män. Delar av mäns motstånd mot att göra upp med manssamhället handlar således om mäns relationer till andra män, inte deras förhållande till kvinnor. För det andra är det tveksamt, som jag redan påpekat, om män verkligen vill avstå från den samhälleliga makten.

Begreppet "homosocialitet" används för att definiera mäns förhållande till varandra. Homosocialitet betyder att män prioriterar sina relationer till andra män före relationerna till kvinnor. De beundrar och respekterar varandra och föredrar varandras sällskap. En annan mans prestation imponerar vanligtvis mer på en man än en kvinnas. Precis som en mans beröm och bekräftelse på den egna kraftansträngningen också den är mer värd än en kvinnas. Detta manliga kamratskap är en bärande del i återskapandet av manssamhället.

Homosocialiteten kräver obrottslig lojalitet mellan män. De män som inte sätter kollektivet först riskerar att uteslutas och omtalas i nedsättande termer. Ett exempel är de välrenommerade manliga forskare som när de börjat analysera mäns makt över kvinnor inte längre refereras eller diskuteras av andra manliga forskare. De upphör helt enkelt att ses som intressanta och läsvärda.

Homosocialitet innebär också att män gemensamt försvarar sina privilegier om så krävs. Det betyder inte att män har ett hemligt samfund där de konspirerar mot kvinnor. Det betyder att grupper av män eller enskilda män vid olika tillfällen försvarar hotade rättigheter eller kräver nya. Homosocialiteten synliggörs genom att ytterst få av de andra männen motsäger de krav som ställs eller öppet tar ställning för kvinnors rättigheter.

Män är gärna jämställda under förutsättning att de inte tvingas bryta lojaliteten till andra män eller förlora reell makt. En strategi för att lyckas med detta är att vädja till kvinnors förståelse. Det finns mängder av exempel där kvinnor förväntas ta ansvar för mäns brist på kurage i förhållande till andra män. Detta handlar varken om medveten manipulation eller oärlighet från mäns sida. Snarare beror det på att män, precis som kvinnor, har en undermedveten kunskap om hur mekanismerna för att upprätthålla mäns makt fungerar.

« Tillbaka till trådstarten

Artiklar från Familjeliv