Sök på innehåll hos Allt för föraldrar

Hur söka bidrag, samt vad tar man upp??

Skrivet av Ika
Vår son ska utredas för problem inom autismspektrat. Han innebär ett stort merarbete, men vi vet inte vad man kan ta upp /inte ta upp i ansökan. Vi vet ju inte ens var gränsen går (exakt) för normalt och onormalt.
Finns det några riktlinjer?
Svar
Hej!
Ni tar upp all mertid som är utöver det "normala" för åldern tex jämnåriga kanske går till kompisar själv men er son behöver följe varje gång,skjuts till fritidsaktiviteter,samtal med Bup/Hab/skola,speciell träning med barnet,tillsyn mer än vanligt,mm mm

Sen alla merkostnader som tex förstörda möbler,väggar,dörrar etc,fritidsintresse tex data-/tv-spel etc,borttapade kläder,skolväskor,gympapåsar,cyklar,slitage på kläder och skor,telefonsamtal till läkare,skola mfl,elkostnad utöver det vanliga,x-tra tvätt pga att man spiller mycket Å byter ofta,mm mm
Har säkert glömt massor=)
Finns även en lathund på www.hso.se har jag för mig adressen är.Lycka till!
Skrivet av  no1wildcat