Sök på innehåll hos Allt för föraldrar

Verkar detta klokt?

Skrivet av Mamma My och lilla Py

Metallen som läggs i kärlet för icke brännbart avfall sorteras ut och återvinns. Nya produkter är förpackningar, till exempel konservbrukar, armeringsjärn och motordelar. Det som inte är metall läggs i en säker deponicell, med tät botten och täta väggar. På så sätt har vi utnyttjat avfallets resurser maximalt, samtidigt som de farliga delarna inte skadar miljön
Svar
Tja, lite lösryckt
Men det du beskriver passar ju in på steg 3 och 5 i EU\'s avfallshierarki

1 avfallsminimering (förhindra att avfall uppkommer)
2 materialåteranvändning
3 materialåtervinning
4 energiåtervinning (bl a sopförbränning)
5 deponering

Det är väl främst ordningen på materialåtervinning och energiåtervinning som är den problematiska och som debatteras livligt. De som tjänar pengar två gånger på att först ta hand om om behandla sopor och sedan få pengar för biprodukten värme tycker att materialåtervinning är rätt onödigt.
Skrivet av  gammelmor med Magnus