Sök på innehåll hos Allt för föraldrar

Skatt eller frivillighet?

Skrivet av Invandrare
"Svenskarna har skänkt 500 miljoner
Svenskarna har nu skänkt över 500 miljoner kronor till stöd efter naturkatastrofen i södra Asien. Det är mer än de 500 miljoner som regeringen avsatt.
Svenska Röda Korset har hittills fått in 219 miljoner kronor, vilket är långt mer än under ett normalt år. Radiohjälpens insamling är nu uppe i 208 miljoner kronor.
-Radiohjälpen har beslutat att varenda insamlade krona ska tillfalla hjälpprojekten i katastrofområdet, säger Radiohjälpens ordförande Christina Jutterström."

"Sverige har samlat ihop mest i hela världen, nu ska UD ordna en samordningskansli för detta".
Bra då har vi en miljard klar sedan regeringen lagt till 500 miljoner från skattekassan, "för SIDA ska få 2 miljarder till, det är redan klart" och motsvarar c:a 500:-/hushåll/år i skatt utöver vad vi redan betalar.
Det frivilliga kommer snabbt att hamna rätt, SIDA pytsar förhoppningsvis ut efter behov. Frågan är om det inte helt och hållet kan vara frivilligt, då folk ger bort vad de vill och kan. För det verkar ju nästan maniskt i vissa grupper, att vi måste ge bort 1%, oaktat att folk lider här av brist på pengar i den offentliga sektorn, som riskerar svältdöden.
Att ta från fattiga här och ge till andra fattiga utrikes via tvångsbeskattning, kan se onödigt ut när frivillighet visar den rätta viljan och förmågan.
Svar
Inga svar finns