Annons:
  Sök på innehåll hos Allt för föraldrar

Vad är existensminimum för 1 vuxen & ett barn?

Skrivet av Anonym idag!
Alltså när hyran är betald hur mycket räknar soc med att 1 vuxen och ett barn på 1 år ska ha kvar till mat, räkningar, el mm? Barnet bor bara hos mig så till min inkomst så kommer underhåll plus barnbidrag. Hyran är på 5500 kr.
Svar
Räkna m 2500 för dig och ca 1500 för barnet.
.
Skrivet av  
Här är det
3500 för en vuxen och ca 1500 för barnet, beror på ålder.

2500kr är här för en vuxen i ett sambo/gift hushåll.
Skrivet av  Fd. soc
Oj...
Tänker ju iofs inte skriva vart jag bor men här är det straxt över 2500; 5200 för sambo. 1900 för en elvaåring. Sen så får jag ju "tillägg" för barnomsorg, fack, läkarbesök, el bla. Och hyran då.
Skrivet av  
vad taskigt! Då får ju en ensamstånde samma
för en vuxen en de i ett sambohushåll!
Här räknar de så att det är dyrare att bo själv, därför får inte ett sambohushåll 7000kr utan får avdrag för att de är två personer (de personliga kostnaderna som mat och hygien blir inte så mycket dyrare för två).

Vet inte vad man får för en 11-åring men för en 6-åring är det 1540kr, när luncherna ätes hemma (sommarlovet).
Sen tillkommer samma som du skrev MEN INTE elen, den ingår i normen.

Det är olika i olika kommuner, bl.a. beroende på att levnadskostnaderna skiljer sig åt, mat är olika dyrt i olika delar av landet etc.
Skrivet av  Fd. soc
Tack för era svar. *IMT*
m,t.
Skrivet av  Anonym idag!
Ett tillägg bara.
De räkningar som ingår i de beloppen som nämnts och som kallas riksnorm (samma över hela landet)är telefonräkning, TV-licens, tidningsprenumeration. I övrigt skall nämnda belopp täcka livsmedel, kläder & skor, hygien, förbrukningsvaror, fritid och hobby. Utöver detta ansöker man om bistånd till de, för månaden, aktuella utgifter man ev har, såsom hyra/boende, el, läkarvård, medicinkostnader, akut tandvård, arbetsresor, dagisavgift, fackavgift.
Skrivet av  Petra
el ingår också IMT
.
Skrivet av  morsan
Inte där jag jobbar. (imt)
x
Skrivet av  Petra
En fråga till!
Kan man få socialbidarg när man inte kan jobba på grund av att man inte får barnomsorg? Jag är fastanställd på heltid, men troligtvis så kommer jag inte att få barnomsorg (platsbrist) mina föräldrapenningsdagar går ut nu i mitten på december. Jag har igen möjlighet att ordna barnpassning på något annat vis än dagis.
Skrivet av  Anonym idag!
Kommunen har väl skyldighet att ge barnomsorg?
Så är det här iaf.
Och på soc här måste man stå som arbetssökande och som arbetssökande måste man ha en fungerande barnomsorg...
Skrivet av  
I "min" kommun kontaktar vi ..
barnomsorgen, dvs barn- och utbildningskontoret om detta problem har uppstått eller är på väg att uppstå. Vi trycker alltså på den vägen, vi beviljar inte socialbidrag. Det är fel att en kommunal förvaltning skall "fixa", när en annan rättmätigen bör sköta sitt ansvarsområde. Så svaret på frågan är nej. Se´n vill jag bara tillägga att den s k riksnormen är samma över hela landet och infördes av riksdagen för några år sedan för att kommunerna inte skulle kunna sänka nivåerna oacceptabelt mycket. Riksnormen är alltså garanterat lägsta nivån som en kommun är skyldig att rätta sig efter, men det står givetvis varje kommun fritt att ligger över denna miniminivå, vilket många kommuner gör på ett eller annat sätt.
Skrivet av  Petra
Men om jag inte får någon barnomsorg?
Trots påtrycknngar, om svaret helt enkelt är att det inte finns platser, finns det ingen chans i världen att jag kan få hjälp av soc då? Om inte vet någon vad man då ska ta sig till? För i januari så kommer jag att stå helt utan pengar (förutom underhåll, barnbidrag och bostadsbidrag då, och det täcker inte ens hyran).
Skrivet av  Anonym idag!
Det här är egentligen svar till anonym nedan.
Antagligen kommer du att få bistånd om kommunen inte kan ordna barnomsorg och detta är enda hindret för att du skall kunna arbeta eller stå till arbetsmarknadens förfogande. Kommunen har i sista hand ett ansvar för att du inte blir helt utan försörjning, särskilt om du följer reglerna och gör allt rätt från din sida. Det finns t.o.m. skrivet, inte i socialtjänstlagen tror jag, men i socialstyrelsens handbok för ekonomiskt bistånd, att kommunen har detta ansvar om en enskild riskerar att hamna mellan två stolar därför att den ena myndigheten säger att det är den andres ansvar och tvärtom.
Skrivet av  Gilo
Svar till anonym ovan, menar jag. (imt)
..
Skrivet av  Gilo
Helt korrekt, Gilo.
Det är helt riktigt som Gilo skriver, det är det yttersta ansvaret. Soc provar andra vägar än just bidrag, ... före. Ibland händer det att en sökande beviljas något som kallas förskott på förmån (tror dock inte att Anonym idag skulle råka ut för det) det är alltså socialbidrag som utbetalas i avvaktan på att egna tillräckliga inkomster kommer. Exempelvis om en person normalt sett klarar sig utan stöd, men ett tillfälligt glapp har uppstått mellan två jobb. Personen borde ha sparmedel men visste kanske inte om den uppstådda situationen i förväg. Då skrivs en fullmakt mellan sökanden och soc. Soc tar alltså tillbaka pengarna när inkomsten utbetalats.
Skrivet av  Petra
borde du inte få bostadsbidrag*imt*
-
Skrivet av  carola v 25+alicia f0004
Jo det får jag också,
glömde bara att nämna det.
Skrivet av  Anonym idag!
vi ska ha
Efter hyra och lån till bostaden och uppvärming av vatten och varme och barnomsorgen
ska vi a 10868 kr två vuxna med två barn 2 år och en på 6 månader...
Skrivet av  en som vill vara anonym
Annons:

Faktabank

Artiklar och nyttig information

annons