Annons:
  Sök på innehåll hos Allt för föraldrar

LVU => frivillig placering

Skrivet av Humanisten
Om de biologiska föräldrarna efter ett LVU beslut plötsligt ändrar inställning och ger sitt samtycke till placeringen, vad skulle då vara skäl för att inte bevilja deras önskan?
Svar
svarar kort
Det kan tex handla om att samtycket bedöms som för skört med risk att återtas vilket kan göra en placering för skör.

Det kan också handla om att vårdnadshavare samtycker till placering men inte till vårdplan.

Skälet till omhändertagandet och anledningen till att föräldrarna tidigare ej samtyckte kan tillsammans utgöra skäl att man vill avvakta hållbarheten till samtycket.

Men självklart ska ett LVU övergå till vård med stöd av SoL om vården kan tryggas för barnet med det senare.
Skrivet av  soc.sekr
Apropå
Till soc sekr, jag ser att du skriver om vårdplan i ditt svar till ovanstående.
Då får jag fråga om hur viktigt det är med vårdplan?
Vi har nämligen inte fått någon vårdplan för pojke som bott hos oss sedan aug 03.
Jag har skrivit och påtalat men ingen vårdplan har kommit.
Funderar på att skriva ihop en vårdplan själv och få den godkänd av soc. Hur ser du på det?
Skrivet av  Tolmia
Hej Tolmia
Har ni fått ngt uppdrag från socialtjänsten? Vad är syftet med placeringen? Vad har ni fått som uppgift att jobba med? Fokusera på?

Det är socialtjänsten som har skydlighet att upprätta en vårdplan tillsammans med föräldrarna (om SoL) eller självständigt (om LVU). Det är inte alltid som familjehemmet får del av vårdplanen men däremot ska det vara tydligt vilket uppdrag som ni som familjehem ska ha (vilken iofs ska utgå från vårdplanen).

Ni kan INTE upprätta en vårdplan själva. Inte om den ska ha den juridiska innebörden. Men åter till mina inledande frågor - har ni fått ngt uppdrag från socialtjänsten? För det ska ni ha. Sen är det olika vad detta kallas, ibland är den lika som vårdplanen (och kan då kallas vårdplan), ibland är den bara en del av vårdplanen. Viktigt är dock att uppdraget ALLTID måste överensstämma med vårdplanen - men det ligger i socialtjänstens ansvar. För er del räcker det med att ni vet vad ni har för uppdrag gällande det placerade barnet.

Fråga gärna mer om det verkar otydligt, känner att jag kanske svarar omständigt och tom upprepar mig ;-)
Skrivet av  soc.sekr
Svar på frågorna
Jag ser fyra frågor i ditt inlägg.
Jag ska försöka svara.
Fråga 1: Om vi fått något uppdrag
Svar Ja vi har ett avtal med soc. i avtalsplanen står rubriken Arbetsplan se bilaga, men ingen bilaga finns med gällande detta barn.
Fråga 2: Syftet med placeringen. Att ge barnet vård och omsorg vad jag har förstått, men det är ju självklart.
Fråga 3 och 4 kan jag inte svara på.

Skrivet av  Tolmia
arbetsplanen
Vad jag förstår så har ni inte fått ngt skriftligt uppdrag. AVtalet reglerar ju bara ersättningen och villkoren för placeringen. Uppdraget/arbetsplanen verkar finnas i den bilaga ni inte fått. Finns den bilagan och vad står det på den - den senare frågan är väl relevant till socialtjänsten. För det ju med denna som underlag ni ska ta er an barnet.

Syftet med placeringen - att ge barnet vård och omsorg är ju självklart precis som du skriver. Ibland är detta också det enda i uppdraget...även om jag personligen tror att det sällan skulle vara tillräckligt för familjehemsplacerade barn. Där finns alltid även annat att jobba med, exv barnets relation till sina föräldrar, andra anhöriga, ofta även att trygga, skydda, stötta i identitetsutvecklingen, osv osv.

Hoppas ni får del av bilagan. De att de skickar er den saknade bilagan men smatidigt även att de läser upp vad som står på denna. Som minimum så behöver ni ju veta vad ni förväntas göra och det direkt. Lycka till, hoppas att det fixar sig.
Skrivet av  soc.sekr
Tack för svar
Nu blev det klarare för mig vad jag behöver få del av.
När det gäller vårt fösta placerade barn så finns en bilaga med, och vi har stor nytta av att ha den.
Tack för att du redde upp detta åt mig.
Nu vet jag bättre vad det egentligen är vi saknar.
Skrivet av  Tolmia
Annons:

Faktabank

Artiklar och nyttig information

annons