Sök på innehåll hos Allt för föraldrar

Överklaga interimistiskt beslut till hovrätten?

Skrivet av Mi
Brukar hovrätten ändra tingsrättens beslut (interimistiskt) eller inte, vad är vanligast?

Mitt ex har överklagat tingsrättens beslut om ensam vårdnad för mig, han överklagar även umgängesbeslutet (+1 dag mer än förut, dvs fre-tis varannan helg, han vill ha mer ändå). Min advokat menar att ibland dömer hovrätten annorlunda vid överklagande, men oftast inte.... Era erfarenheter/åsikter?

Svar
personlig erfarenhet:
Är att det måste till ganska "allvarliga" NYA uppgifter i "fallet" i fråga..för att ett interremistiskt beslut ska ändras... Hovrätten undviker oftast att lägga sig i ärenden som fortfarande är under behandling i tingsrätt.
SEDAN kan ju fd. överklaga tingrättens slutliga dom till hovrätten, men även där gäller att NYA saker måste ha tillkommit som inte fanns med i grundförhandlingen.
Skrivet av  makeba
Tack
för svaret...! Det var detta jag också trodde men var osäker på. I vårt fall håller bo/vårdnadsutredning på precis, var på första samtalet idag. Inga nya uppgifter har tillkommit som torde förändra tingsrättens interimistiska beslut, vårt svar på överklagandet skall vara inne på onsdag, sedan får vi se hur lång tid hovrätten dröjer innan de meddelar svar..... Hur lång tid kan det ta?
Skrivet av  Mi
för oss
tog det tre veckor efter svarsdatumet...kan nog vara väldigt individuellt från fall till fall beroende på hur upptagna de är i hovrätten, misstänker jag....
Skrivet av  makeba
jag tror att
han har stor chans att få gemensam vårdnad, alltså att de ändrar de beslut som nu ligger. Att inte kunna samarbeta med sitt ex torde inte vara tillräckligt stark grund för ensam vårdnad.
Skrivet av  Lillis
Det är mycket ovanligt
att en hovrätt kallar till interimistisk förhandling på grundval av ett överklagande av ett interimistiskt beslut. I Skåne/Blekinge rör det sig om 1-5 fall/år. Jag lyckades få igenom det och då blev det en förhandling med tre domare (inga nämndemän). Det berodde på mrs X och hennes omgivnings omfattande kriminella verksamhet. Hovrätten ansatte mrs X med minst 50 frågor som hon i huvudsak inte svarade på under hänvisning till att hon inte behövde yttra sig om kriminella aktiviteter som ev kunde drabba henne eller hennes närstående. Trots detta bestämde hovrätten att inte ändra på TRs beslut och hänvisade till FRs pågående utredning.

Däremot händer det nog i ca 20 % av fallen att hovrätten ändrar på TR\'s interimistiska beslut utan MFF. Men i huvudsak sker ingen ändring, alltså. Oftast avvisas överklaganden av I-beslut nästan omedelbart.
Skrivet av  Kent L